'Disgwyl cynnydd mawr' yn nefnydd banciau bwyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae pump o fanciau bwyd ym Mlaenau Gwent sy'n cefnogi miloedd o bobl

Pan fydd budd-dal credyd cynywsol yn cael ei ymestyn ar draws Cymru, gallai fod cynnydd sylweddol yn nifer y bobl sydd angen defnyddio banciau bwyd, yn elusen Ymddiriedolaeth Trussell.

Dywedodd cyfarwyddwr yr elusen, Tony Graham, fod banciau bwyd Cymru eisoes yn paratoi i helpu mwy o bobl wrth i'r system budd-dal newydd ehangu.

Mae'r budd-dal newydd yn cymryd lle chwech o fudd-daliadau'r gorffennol, gan gynnwys credyd treth, budd-dal tai a budd-dal diweithdra.

Dywedodd Adran Gwaith a Phensiynau Llywodraeth y DU nad oes rhaid i unrhyw un aros am eu taliad cyntaf os oes ei angen ar frys.

Disgrifiad o’r llun, Dywedodd Tony Graham o Ymddiriedolaeth Trussell fod credyd cynhwysol eisoes wedi cael effaith ar yr angen am fanciau bwyd yn Lloegr

Ond mae rhai sydd eisoes ar y credyd cynhwysol yn honni fod oedi hir cyn derbyn budd-dal neu newidiadau i'r arian y maen nhw'n ei dderbyn wedi eu gadael mewn tlodi.

Dywedodd Mr Graham: "Ry'n ni wedi gweld cynnydd o 30% yn y defnydd o fanciau bwyd yn yr ardaloedd o Loegr lle mae credyd cynhwysol wedi dechrau, felly byddwn yn disgwyl yr un math o newid yma yng Nghymru pan fydd y budd-dal newydd wedi'i ymestyn ar draws y wlad."

Cafodd banc bwyd cyntaf yr elusen yng Nghymru ei sefydlu yng Nglyn Ebwy ddeng mlynedd yn ôl i'r wythnos hon.

Yn y flwyddyn gyntaf, fe wnaeth y banc ddosbarthu cyflenwad bwyd argyfwng i 76 o bobl.

Bellach mae'r rhwydwaith wedi tyfu i 37 o fanciau bwyd a 110 o ganolfannau dosbarthu yng Nghymru.

Y llynedd fe gafodd cyflenwadau argyfwng eu dosbarthu i 95,190 o deuluoedd mewn tlodi yng Nghymru.

Adrian Curtis oedd un o'r bobl a sefydlodd y banc bwyd cyntaf yn 2008, a dywedodd: "Ro'n i'n gwybod fod Cymru yn cael trafferthion gyda thlodi, ond mae maint y broblem yma dros y 10 mlynedd ddiwethaf wedi fy synnu, a does dim arwydd fod yr angen yn lleihau."

Dywedodd yr Adran Gwaith a Phensiynau eu bod yn gobeithio y bydd y credyd cynhwysol wedi ei ymestyn i bob rhan o'r DU erbyn 2022.

Meddai llefarydd: "Mae credyd cynhwysol wrth galon ein hymrwymiad i gynorthwyo pobl i wella'u bywydau.

"Nid oes rhaid i unrhyw un ddisgwyl am eu taliad credyd cynhwysol cyntaf os ydyn nhw mewn gwir angen, gan y gallan nhw gael taliad 100% o flaen llaw ar yr un diwrnod y byddan nhw'n gwneud eu cais."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol