Nid yr ennill sydd yn bwysig...

Cyhoeddwyd

Mae'r wlad yn dathlu ar ôl i'n tîm rygbi cenedlaethol lwyddo i ddod yn ail ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

Beth am i ni ddathlu rhai o'r pethau eraill lle 'dyw Cymru ddim cweit wedi dod yn gyntaf...

Yr ail gastell mwyaf ym Mhrydain: Castell Caerffili

Pan ddechreuodd William de Claire adeiladu Castell Caerffili yn 1268, ei unig resymeg oedd ceisio rhwystro'r Tywysog Llywelyn ap Gruffudd rhag ychwanegu'r tiroedd i'w Dywysogaeth.

Ychydig feddyliodd ei fod mewn gwirionedd yn cychwyn ar y gwaith o greu ail gastell mwyaf Prydain.

Mae'r castell yn enwog am ei amddiffynfeydd dŵr, ei gynllun consentrig ac am fod â'r unig dŵr cam sydd dal yn sefyll mewn unrhyw gastell yn Ewrop... mwy na thebyg!

Castell Windsor yw'r castell mwyaf ym Mhrydain.

Cymru: Yr ail wlad orau yn Ewrop am ailgylchu gwastraff y cartref

Ar hyn o bryd, mae Cymru'n ail ar ôl Yr Almaen am ei lwyddiant i ailgylchu gwastraff y cartref, gyda 63.8% yn cael ei ailgylchu'n llwyddiannus.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targed o ddim gwastraff erbyn 2050 ac mae rhai'n credu gallai Cymru ddringo i'r safle cyntaf eleni petai ein llwyddiant ailgylchu'n parhau i ddatblygu fel mae wedi gwneud yn y gorffennol.

Merthyr Mawr: Yr ail dwyn tywod mwyaf yn Ewrop

disgrifiad o’r llunRhedwyr yn rhuthro lan un o dwyni Merthyr Mawr yn y Ras Pwdin 'Dolig blynyddol

Er efallai nad ydych wedi bod i'r twyni tywod ym Merthyr Mawr, ger Pen-y-bont ar Ogwr, mae siawns go dda eich bod wedi eu gweld ar ffilmiau megis Lawrence of Arabia a Carry on Camel.

Un o'r twyni yw'r Big Dipper, sydd yn codi i uchder o 200 troedfedd, sy'n ei wneud yr ail fwyaf yn Ewrop, ar ôl twyn mawr Pilat yn Ffrainc sy'n 377 troedfedd o uchder.

Coeden dderw Brimmon: Ail yng Nghystadleuaeth Coeden Ewropeaidd y Flwyddyn 2017

ffynhonnell y llun, Treehunter

Mae'r goeden yn Y Drenewydd wedi cael ei dewis y gorau ym Mhrydain, a'r ail orau yn Ewrop ar ôl colli o drwch blewyn i goeden o Wlad Pwyl.

Roedd bron rhaid torri'r goeden i lawr i wneud lle i ffordd osgoi newydd, ond ar ôl i dros 5,000 o bobl arwyddo deiseb, bydd y ffordd osgoi yn osgoi'r goeden 500 mlwydd oed.

Fedrwch chi feddwl am rywbeth mae Cymru bron â bod orau ynddo? Anfonwch eich cynigion:

Cyfeiriad e-bost: cymrufyw@bbc.co.uk

Twitter: @BBCCymruFyw