Achos Y Rhyl: 'Dyn wedi lladd hen ffrind yn eu cartref'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun Teulu
Disgrifiad o’r llun, Roedd Tyler Denton wedi treulio'r noson yn dathlu pen-blwydd ei chymar

Mae'r achos wedi cychwyn yn Llys Y Goron Yr Wyddgrug yn erbyn dyn sy'n cael ei gyhuddo o lofruddio dynes 25 oed yn Y Rhyl ac o geisio llofruddio tri pherson arall oedd yn perthyn iddi.

Mae Redvers James Bickley, 21, yn gwadu llofruddio Tyler Denton, a cheisio llofruddio ei dwy chwaer Cody a Shannen, a'i thad Paul Denton ym mis Medi y llynedd.

Clywodd y rheithgor ei fod yn byw yn yr un tŷ â Ms Denton am fod y ddau yn hen ffrindiau, a bod yr ymosodiad wedi digwydd ar ddiwedd noson yn dathlu pen-blwydd cymar Ms Denton.

Honnir iddo ymosod ar y tair chwaer gyda chyllell ar ôl iddyn nhw ddychwelyd i'r tŷ yn Llys Aderyn Du ar ôl bod am dro mewn car, ac yna ar eu tad pan gyrhaeddodd yntau i amddiffyn ei ferched.

Wrth gyflwyno achos yr erlyniad, dywedodd y bargyfreithiwr John Philpotts fod yr ymosodiad ar 9 Medi y llynedd yn un "orffwyll".

Dywedodd bod y merched wedi cael noson "hwyliog" yn dathlu pen-blwydd Hayley Barnett yng nghartref Ms Denton, ac roedd y diffynnydd wedi dychwelyd adref tua 21:00 ar ôl bod allan yn yfed alcohol.

Disgrifiad o’r llun, Mae Redvers Bickley (dd) yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn

Dywedodd Mr Philpotts fod Mr Bickley yn "llawn dig" ac yn gynddeiriog am nad oedd yn cael ymuno â'r dathliadau.

Erbyn i'r merched ddychwelyd adref tua 23:30 ar ôl mynd am dro mewn car, dywedodd Mr Philpotts fod Mr Bickley yn gwylltio fwyfwy ac "roedd y cloc yn tician" i Ms Denton a'i chwiorydd.

Roedd yn gwaedu ar ôl torri gwydr, ac fe aeth y merched ati i lanhau'r llanast "heb unrhyw syniad o'r trais arswydus oedd ar fin digwydd".

Honnodd i'r diffynnydd ddweud mewn llais dwfn "gadewch i ni ddechrau" cyn ymosod arnyn nhw.

'Obsesiwn'

Fe gafodd Tyler Denton ei thrywanu wyth gwaith.

Clywodd y llys fod ei pherthynas gyda Mr Bickley dros nifer o flynyddoedd yn debyg i un rhwng brawd a chwaer, ond bod yntau yn ei charu ac wedi datblygu obsesiwn gyda hi.

Roedd wedi newid ei ddillad i rai du cyn yr ymosodiad, wnaeth ddechrau pan dorrodd boch Cody Denton gyda chyllell, cyn ei gwthio i'r llawr a'i thrywanu eto.

Clywodd y rheithgor fod Shannen Denton wedi achub bywyd Cody trwy dynnu sylw'r diffynnydd ar ôl rhedeg i lawr y stryd i chwilio am help.

Disgrifiad o’r llun, Roedd Tyler Denton a Redvers Bickley yn hen ffrindiau ac yn rhannu tŷ yn Llys Aderyn Du

Fe redodd ar ei hôl, ac fe glywodd y llys iddi oroesi'r ymosodiad arni hithau ar ôl cymryd arni ei bod wedi marw.

Ffoniodd Shannen Denton ei thad wedi i Mr Bickley redeg ymhellach i lawr y stryd ar ôl Ms Barnett.

Mae Mr Bickley yn gwadu un cyhuddiad o lofruddiaeth, tri chyhuddiad o geisio llofruddio, a thri chyhuddiad o anafu gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol.

Mae disgwyl i'r achos o flaen Mr Ustus Picken bara am ychydig dros wythnos.

Pynciau Cysylltiedig