'Gallai torri cyllid ysgolion danseilio penaethiaid'

Meilyr Rowlands
Image caption Roedd Prif Weithredwr Estyn, Meilyr Rowlands yn siarad o flaen pwyllgor o ACau

Mae pennaeth corff arolygu addysg yng Nghymru yn rhybuddio gallai torri cyllid ysgolion danseilio gallu penaethiaid i gyflwyno cwricwlwm newydd sydd fod i gael ei weithredu yn 2022.

Bydd y cwricwlwm newydd yn galluogi ysgolion i fod yn fwy hyblyg, ac mae hefyd yn golygu bydd technoleg gwybodaeth yn cael ei gyfri'r un mor bwysig â llythrennedd a rhifedd.

Dywedodd Prif Weithredwr Estyn, Meilyr Rowlands wrth bwyllgor o ACau fod angen cymryd gofal gyda phwysau gwaith penaethiaid pan fydd y cwricwlwm newydd yn cael ei weithredu.

Mae hynny, meddai, "yn enwedig gan mai'r diwylliant rydym yn ceisio ei hybu yw i roi mwy o gyfrifoldeb i athrawon, i golegau a phenaethiaid".

Dywedodd y llywodraeth eu bod wedi "blaenoriaethu" gwariant ysgolion.

'Problemau ymarferol'

Pan ofynnodd AC Plaid Cymru, Llyr Gruffydd wrth Mr Rowlands os oedd yn rhannu'r pryder y gallai lleihau cyllid ysgolion ddwysau'r peryglon, fe atebodd: "Ydw. Mae'r dystiolaeth ryngwladol yn dangos nad yw effeithlonrwydd addysg yn cael ei benderfynu ar sail faint o arian sy'n cael ei roi.

"Ond, wrth gwrs, mae'n gywir dweud os oes toriadau ariannol, mae'n creu problemau ymarferol i benaethiaid i wneud staff yn segur ac ati. Mae'n cymryd llawer o amser ac ymdrech i ddelio gyda thoriadau," meddai.

Daw'r rhybudd wedi i benaethiaid ddweud bod ysgolion Cymu'n wynebu "argyfwng tawel" o ganlyniad i ddiffyg cyllid.

Mae rhybudd gallai pwysau ariannol fod yn effeithio ar safonau yn barod, drwy faint dosbarthiadau a staff yn dysgu nifer o bynciau.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod cyllid ysgolion yn fater i gynghorau lleol a'i fod yn "bwysig" ystyried "nad oes yr un awdurdod lleol yng Nghymru'n wynebu lleihad o fwy na 0.5%" o'u cyllidebau y flwyddyn nesaf.

Ychwanegodd bod y llywodraeth wedi "blaenoriaethu" cyllid awdurdodau lleol i "sicrhau bod adnoddau'n mynd i gefnogi gwariant ar ysgolion".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol