Cyhoeddi enw ar ôl i gorff dyn gael ei ganfod ym Môn

Heddlu

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cadarnhau mai corff dyn 43 oed o Gaernarfon a gafodd ei ddarganfod dros y penwythnos.

Cafwyd hyd i gorff Jason Lewis yn ardal Tŷ Croes ger Rhosneigr tua 12:00 ddydd Sadwrn, 10 Mawrth.

Roedd yr heddlu wedi apelio i'r cyhoedd am wybodaeth ar 7 Mawrth wedi i rywun eu hysbysu fod Mr Lewis ar goll.

Dyw'r farwolaeth ddim yn cael ei thrin fel un amheus, ac mae'r heddlu wedi cysylltu gyda'i deulu.

Dywedodd y Sarsiant Kenny Temple Morris o orsaf heddlu Llangefni: "Ar hyn o bryd dydi ei farwolaeth ddim yn cael ei thrin fel un amheus ac mae'r crwner wedi cael gwybod."

Yn ôl apêl yr heddlu fe gafodd Mr Lewis ei weld ddiwethaf tua 01:30 fore Llun 5 Mawrth gyferbyn â phrif fynedfa Castell Caernarfon.