Pencampwriaeth y Chwe Gwlad: Cymru 38-14 Yr Eidal

Cory Hill yn dathlu Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Y clo Cory Hill yn dathlu ar ôl croesi am ei gais rhyngwladol cyntaf

Roedd 'na ddau gais i George North wrth i Gymru guro'r Eidal mewn gêm agored yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd brynhawn Sul.

Cafodd Cymru y cychwyn perffaith, gyda Hadleigh Parkes yn croesi wedi pedwar munud yn unig a Gareth Anscombe yn trosi.

Daeth yr ail i Gymru, a'r cyntaf i North, ddwy funud yn ddiweddarach wrth i'r asgellwr orffen symudiad campus gan Owen Watkin a dorrodd drwy fwlch yn amddiffyn yr Eidal.

Fe drosodd Gareth Anscombe unwaith eto.

Tro'r Eidal oedd hi wedyn i sicrhau eu pwyntiau cyntaf o'r prynhawn wrth i Matteo Minozzi groesi yn y gornel, gyda Tomasso Allen yn trosi.

Cardiau melyn

Daeth triphwynt ychwanegol o droed Anscombe wedi cyfnod gwael o chwarae.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ken Owens: "Ein her yn erbyn Ffrainc wythnos nesaf"

Ond yna roedd cerdyn melyn i Liam Williams am dacl uchel yn ôl y dyfarnwr fideo, funudau'n unig cyn hanner amser, gyda Chymru ar y blaen 17-7.

Wedi 43 munud ar y cloc trodd dau gais yn dri, wrth i'r clo Cory Hill groesi am ei gais rhyngwladol gyntaf, a Gareth Anscombe unwaith eto'n ychwanegu dau bwynt at y sgôr.

Daeth ail garden felen i Gymru wrth i Gareth Davies gael ei hel i'r gell gosb am daro'r bêl lawr yn fwriadol, gan adael Cymru gyda 13 dyn ar y cae.

Daeth y mewnwr Aled Davies, y maswr Rhys Patchell a'r bachwr Ken Owens ar y cae gyda 20 munud yn weddill, wrth i'r crysau cochion barhau i chwilio am y pwynt bonws fyddai'n eu codi i'r ail safle yn y bencampwriaeth.

Er i Hadley Parkes geisio tirio wrth ochr y pyst, roedd y cais yn annilys yn ôl y dyfarnwr teledu.

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Fe diriodd George North ddwy waith wrth iddo ddechrau ei gêm gyntaf i Gymru eleni.

Gyda chwarter awr yn weddill o'r gêm, fe sîicrhaodd George North y pwynt bonws, gyda Leigh Halfpenny - oedd wedi dod ar y cae yn lle Liam Williams - yn ymestyn mantais Cymru i 26 o bwyntiau.

Ond doedd Cymru heb orffen, a daeth cais rhif pump gan Justin Tipuric, a frasgamodd ar hyd yr asgell yn y deg munud olaf.

Daeth cais gysur i'r Eidal diolch i Mattia Bellini wrth i Gymru golli meddiant, gyda Carlo Canna yn trosi.

Ond colli disgyblaeth wnaeth yr ymwelwyr yn fuan wedi hynny, ac fe fu'n rhaid i Tommaso Benvenuti dreulio gweddill y gêm yn y gell gosb.

Fe geisiodd North hawlio trydydd cais ond roedd y chwiban eisoes wedi ei chwythu gan y dyfarnwr, ac fe gafodd y ddau dîm eu galw nôl am sgrym ola', wrth i'r cloc droi'n goch wedi'r 80.

Wedi'r gêm, dywedodd y sylwebydd a chyn-gapten Cymru, Jonathan Davies, y bydd hi'n "orchwyl anodd i'r tîm hyfforddi i benderfynu pwy fydd yn y tîm i wynebu Ffrainc wythnos nesaf" yn dilyn sawl perfformiad "campus" gan chwaraewyr Cymru ar y cae ddydd Sul.