Bachgen yn ymddangos yn y llys wedi marwolaeth Sanclêr

Llofruddiaeth Sancler Image copyright Llun Teulu
Image caption Roedd Fiona Jayne Scourfield yn 54 oed ac yn weithgar dros hawliau anifeiliaid

Mae bachgen 16 oed wedi ymddangos yn Llys Ynadon Llanelli ar ôl cael ei gyhuddo o lofruddio dynes 54 oed o Sir Gaerfyrddin.

Cafodd ei gyhuddo o ladd Fiona Scourfield gyda bwyell a chleddyf 'samurai'.

Cafwyd hyd i gorff Ms Scourfield, 54, wedi i swyddogion gael eu galw i fferm Broadmoor ar y ffordd rhwng Sanclêr a Thalacharn am 17:47 ddydd Mawrth.

Mae Ms Scourfield, a gafodd ei magu yn Nhalacharn, ei disgrifio fel person "hyfryd" oedd yn gofalu am anifeiliaid.

Roedd yn gwirfoddoli i elusen German Shepherd Rescua UK. Cafodd ei disgrifio gan yr elusen fel "un mewn miliwn".

Mae'r llanc sydd wedi'i gyhuddo o'i llofruddio wedi ei gadw yn y ddalfa mewn uned ieuenctid, a bydd yn ymddangos yn Llys y Goron Abertawe ar 12 Mawrth.

Pynciau Cysylltiedig