Enwi cwmnïau yng Nghymru oedd heb dalu'r isafswm cyflog

Arian

Mae cwmnïau yng Nghymru wedi cael cyfanswm o £87,000 mewn dirwyon am beidio â thalu digon o gyflog i'w gweithwyr.

Fe wnaeth Llywodraeth y DU enwi 10 cwmni oedd heb dalu'r isafswm cyflog i gyfanswm o 159 aelod o staff.

Roedd y sectorau manwerthu, lletygarwch, a thrin gwallt ymhlith y sectorau oedd waethaf am beidio â thalu'r isafswm cyfreithiol i'w gweithwyr.

Dywedodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns y byddai enwi'r cyflogwyr oedd wedi torri'r rheolau yn rhoi "neges glir" bod y fath arferion yn annerbyniol.

'Neges glir'

Roedd y cyflogwyr yng Nghymru gafodd ddirwy yn cynnwys bwyty Indiaidd ym Mrynbuga, parc carafanau ym Mae Cinmel, a chartref gofal ym Mhenfro.

Ar draws y DU fe wnaeth y llywodraeth ganfod 182 o gwmnïau oedd wedi tangyflogi 9,000 o weithwyr, a hynny o gyfanswm o £1.1m.

Ar 1 Ebrill eleni fe fydd yr isafswm cyflog, neu'r Cyflog Byw Cenedlaethol, yn cynyddu o £7.50 yr awr i £7.83 yr awr.

Mae'r llywodraeth hefyd wedi cyflwyno cynllun ar gyfer deddf fydd yn gorfodi cyflogwyr i roi slip talu i bob gweithwyr yn nodi faint o oriau maen nhw wedi gweithio.

"Mae pob gweithiwr yn y DU yn haeddu o leiaf yr isafswm cyflog neu'r cyflog byw cenedlaethol, a bydd Llywodraeth y DU yn sicrhau eu bod nhw'n ei gael," meddai Mr Cairns.

"Dyna pam 'dyn ni wedi enwi'r cyflogwyr hynny sydd ddim yn talu'r isafswm cyfreithiol, ac anfon neges glir i gyflogwyr y byddwn ni'n cosbi unrhyw gamarfer o'r isafswm cyflog."

Y cwmnïau yng Nghymru gafodd eu henwi oedd:

  • Seashells, Conwy;
  • Dil Indian Cuisine, Sir Fynwy;
  • Davies Security, Abertawe;
  • Parc Carafanau Oakfield, Sir Ddinbych;
  • A1 Care Services, Torfaen;
  • SB Patel, Merthyr Tudful;
  • Arcadis Consulting, Caerdydd;
  • Bush House Pembroke, Sir Benfro;
  • Rainbow Brite Cleaning, Casnewydd;
  • NTCDucting.com, Abertawe.