Niwl a thywydd garw oedd achos damwain hofrennydd

Kevin a Ruth Burke, Donald a Sharon Burke a Barry Burke Image copyright Lluniau teulu
Image caption Kevin a Ruth Burke (chwith), Donald a Sharon Burke (dde uchod) a Barry Burke

Niwl trwchus a thywydd garw achosodd ddamwain hofrennydd a laddodd bum aelod o'r un teulu yn Eryri, medd adroddiad.

Bu farw Kevin a Ruth Burke, Donald a Sharon Burke a Barry Burke yn y ddamwain.

Roedd y tri brawd a'r ddwy wraig yn hanu o ardal Milton Keynes, ac ar eu ffordd o Sir Bedford i Ddulyn ar 29 Mawrth y llynedd.

Mae adroddiad y Gangen Ymchwilio Damweiniau Awyr (AAIB) i'r ddamwain yn datgelu bod y tywydd wedi bod yn ffactor sylweddol yn y digwyddiad.

Niwl a chymylau

Mae'r adroddiad yn dweud fod y tywydd wedi dirywio'n arw dros Eryri wedi i'r hofrennydd adael, ac fe darodd fynydd Rhinog Fawr ychydig cyn hanner dydd.

Dywedodd un llygad dyst ei fod wedi gweld yr hofrennydd uwchben coedwig Coed y Brenin cyn iddo ddiflannu i'r cymylau.

Mae'r adroddiad hefyd wedi datgelu bod yna niwl trwchus ar ochr orllewinol Eryri adeg y ddamwain.

Image copyright Heddlu Gogledd Cymru
Image caption Cyhoeddodd yr heddlu lun o'r ardal lle cafwyd hyd i weddillion yr hofrennydd

Ni ddaeth yr ymchwiliad o hyd i unrhyw nam ar yr hofrennydd, ac roedd cofnodion yn dangos bod gwaith cynnal a chadw wedi ei wneud.

Cafodd y peilot ei ddisgrifio fel un profiadol, ac roedd wedi adnewyddu ei drwydded yn Awst 2016.

Dywedodd yr adroddiad: "Digwyddodd y ddamwain wrth i'r hofrennydd fynd trwy gwmwl wrth ddod i lawr.

"Wnaeth y peilot ddim troi 180 gradd i ffwrdd o'r tir, ac mae'n debygol na chafodd olwg clir o'r tir cyn taro ochr y mynydd."

Straeon perthnasol