Rhybudd diffoddwyr wedi galwad anarferol

sbaneri cylch Image copyright Getty Images

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru wedi rhybuddio pobl i ddefnyddio offer peiriannol yn y modd cywir wedi iddyn nhw gael galwad anarferol iawn fore Mercher.

Daeth galwad iddyn nhw gynorthwyo meddygon yn adran frys Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.

Roedd dyn wedi mynd i drafferthion ar ôl cael ei bidyn yn sownd mewn sbaner cylch, ac fe gafodd y gwasanaeth tân alwad toc cyn 09:00 y bore.

Image copyright Twitter/GTADC

Yn ddiweddarach fe wnaeth y Gwasanaeth Tân roi neges ar twitter yn rhybuddio pobl i ddefnyddio'r offer fel mae'r gwneuthurwr yn ei gynghori.

Bu'n rhaid i'r gwasanaeth tân ddefnyddio offer torri arbennig i ryddhau'r dyn.