Arbrawf cyffuriau: Galw am ymchwiliad i farwolaeth

Trudy Jones Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Trudy Jones ym mis Ionawr 2016

Mae teulu dynes fu farw o drawiad ar y galon yn galw am ymchwiliad i pam y bu hi'n rhan o arbrawf cyffuriau heb iddi wybod.

Mae'n bosib bod Trudy Jones, 49 o Wrecsam, wedi cael ei thrin gyda phigiad o ddŵr halen yn hytrach nag adrenalin pan gafodd ei tharo'n wael ym mis Ionawr 2016.

Ond mae ei theulu wedi dweud nad oedden nhw'n ymwybodol ei bod yn rhan o'r arbrawf nes y cwest i'w marwolaeth y llynedd.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cynnig cwrdd â'r teulu i drafod eu pryderon.

'Neb wedi gofyn'

Roedd yn un o bum gwasanaeth ambiwlans yn y DU oedd yn cymryd rhan yn yr arbrawf, oedd yn ymchwilio i effeithiolrwydd adrenalin ar gleifion oedd yn dioddef trawiad ar y galon.

Fel rhan o'r arbrawf roedd parafeddygon yn rhoi pigiadau o ddŵr halen neu adrenalin i gleifion, ond dim ond yr ymchwilwyr o Brifysgol Warwig oedd yn gwybod pa un oedd pobl wedi'i dderbyn.

Image caption Doedd Ron Jones ddim yn gwybod bod ei wraig wedi bod yn rhan o'r arbrawf

Mae gŵr Mrs Jones, Ron, wedi dweud ei fod eisiau gwybod os wnaeth ei wraig dderbyn adrenalin ai peidio.

"Roeddwn i'n flin iawn pan gefais i wybod. Doedd neb wedi gofyn a oedden ni eisiau cymryd rhan yn yr arbrawf," meddai.

"Doedd neb wedi sôn bod fy ngwraig wedi bod yn rhan o arbrawf cyffuriau nes y cwest, bron i ddwy flynedd yn ddiweddarach ym mis Tachwedd 2017.

"Rydw i eisiau gwybod pa driniaeth y cafodd hi. Bydd yn helpu i mi ddeall beth yn union ddigwyddodd."

'Yr un gofal'

Mae Geoff Ryall-Harvey o Gyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru wedi gofyn am ymchwiliad i'r ffordd y gwnaeth y gwasanaeth ambiwlans ddelio â'r achos.

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Dr Brendan Lloyd, bod pawb oedd yn rhan o'r arbrawf wedi derbyn yr un gofal ac unrhyw un arall fyddai'n dioddef trawiad ar y galon.

Ychwanegodd bod ymgyrch hysbysebu wedi'i gynnal cyn yr arbrawf i wneud pobl yn ymwybodol, ond nad oedd cleifion a'u teuluoedd wedi cael gwybod eu bod yn rhan ohono.

Pynciau Cysylltiedig