Dros £200,000 wedi ei gasglu ar gyfer Steddfod Caerdydd

Ashok Ahir
Image caption Mae Ashok Ahir yn hyderus y bydd yr eisteddfod yn gadael effaith hir dymor ar y brifddinas

Mae dros £200,000 wedi ei godi ar gyfer Eisteddfod Caerdydd hyd yn hyn medd cadeirydd y pwyllgor gwaith.

Yn ôl Ashok Ahir mae'r swm yn agosach at £220,000 a'r gobaith yw bydd y targed ariannol o £320,000 yn cael ei gyrraedd "yn bendant cyn yr haf, gobeithio tamed bach yn gynharach".

Erbyn hyn mae trefnwyr yr ŵyl yn gwybod lle fydd prif elfennau'r eisteddfod yn cael eu lleoli, sef mewn adeiladau presennol a rhai dros dro ym Mae Caerdydd.

"Bydd Canolfan y Mileniwm yn actio fel y Pafiliwn a bydd popeth arall o gwmpas Canolfan y Mileniwm," meddai.

Costau Maes B

Ond dyw lleoliad Maes B ddim wedi ei benderfynu eto.

"Y bae eto yw'r lleoliad dymunol gyda'r Doctor Who Experience yn un opsiwn. Ond mae'r trafodaethau yn parhau," meddai.

"Mae hwn yn un o'r llefydd ni yn ystyried ond fel llefydd arall ni yn ystyried mae lot o gymhlethdodau o ran llogi llefydd ac os byddan nhw ar gael ym mis Awst... ac o ran costau hefyd.

"Mae lot o gostau ychwanegol yn rhan o gynnal Maes B yn rhywle fel hen adeilad Doctor Who."

Image caption Ymhlith y ffyrdd i godi arian mae 'Ceiniogau Caerdydd', gyda'r bwriad bod pobl yn rhoi eu newid man yn y tuniau

Yng Nghaeau Pontcanna fydd y maes carafanau, gyda'r maes gwersylla i bobl sydd eisiau mynychu Maes B a'r maes gwersylla arall hefyd yn yr un safle.

Bydd bws gwennol ar gael i fynd a phobl i'r bae. Y bwriad meddai Mr Ahir yw creu 'tocyn wythnosol' ond bydd rhaid talu rhywfaint am hynny.

Mae'r cwestiwn am dalu mynediad i weld sesiynau fel yn y Babell Lên neu'r Pafiliwn yn mynd i gael ei drafod yn fuan gan y bwrdd rheoli.

Ymhlith yr hyn sy'n cael ei ystyried ydy tocyn fydd yn caniatáu mynediad i sawl lleoliad.

"Hefyd os mae pobl jyst eisiau mynd i'r Pafiliwn sut ni gallu gweithredu hwnna? Mae'n gymhleth.

"Ni mewn trafodaethau gyda Canolfan y Mileniwm os byddan nhw yn rhedeg hwnna trwy swyddfa tocynnau nhw neu os ni angen cynnal rhywbeth arall o ran y steddfod i neud e."

Er hynny pwysleisio bod dim wedi ei benderfynu mae Mr Ahir. Mae'n dweud ei fod eisiau gwneud yn siŵr, beth bynnag fo'r penderfyniad, y bydd rhai seddi i'r pafiliwn yn ddi-dâl.

Image caption Canolfan y Mileniwm fydd yn gwerthu'r tocynnau ar gyfer y cyngherddau

Eleni bydd y tocynnau cyngherddau yn cael eu gwerthu trwy Ganolfan y Mileniwm.

"Wrth gwrs mae costau ychwanegol i gynnal unrhyw gyngerdd mawr yn y Ganolfan Mileniwm. Eto mae bwrdd rheoli'r 'steddfod yn cael y gair olaf ar hwnna.

"Ond mae pobl angen bod yn ymwybodol bydd y costau bach yn uwch nag arfer."

Os bydd y bwrdd rheoli yn penderfynu codi tâl er mwyn cael mynediad i rai pethau, ni fydd y swm yn fwy na fyddai pris tocyn arferol i'r maes meddai.

"Byddwn ni yn gwneud colled o ran incwm, os ti'n cymharu beth mae pobl yn talu am fel arfer a beth byddwn ni yn codi o ran unrhyw gostau ychwanegol yn ystod yr wythnos yn bendant.

Y lleoliad cywir

"Ond dyna pam mae'n bwysig i ni godi gymaint o arian a ni'n gallu trwy'r gronfa leol.

"Un neges dwi eisiau anfon mas i bobl, nid jyst pobl Caerdydd ond pobl Cymru nawr gyda chwe mis i fynd, mae cyfleoedd i bobl ar draws Cymru gyfrannu at y gronfa leol."

Er y bydd yr Eisteddfod eleni mewn lleoliad hollol wahanol i'r arfer a bod y trefniadau yn gymhleth, mae cadeirydd y pwyllgor gwaith yn dweud nad yw'n difaru'r lleoliad, gan ddweud y bydd y brifwŷl yn gadael ei hôl.

"Mae'n creu problem. Mae'n creu problem unigol i unrhyw steddfod.

"Mae lot mwy o'r partneriaid, a pobl arall i ddelio 'efo. Mae'n creu problemau o ran agenda.

"Mae'n creu problemau o ran gweithio mas sut fydd y manylion yn gweithio mas.

"Ond bydd effaith y steddfod, o ran y tymor hir a hefyd ar yr iaith Gymraeg, yn werth e'n bendant."

Straeon perthnasol