Dyn yn yr ysbyty wedi tân mewn tŷ yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei gludo i'r ysbyty yn dilyn tân mewn tŷ yn Sir Gaerfyrddin.

Fe gafodd diffoddwyr eu galw i'r digwyddiad ar Ffordd Saron yn Rhydaman ychydig cyn 07:00 fore Mercher.

Dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru fod criwiau wedi eu hanfon o Rydaman a'r Tymbl i'r eiddo, a bod y dyn sydd wedi ei gludo i'r ysbyty yn dioddef effeithiau anadlu mwg.

Mae diffoddwyr yn parhau i fod ar y safle.