Pwy sy'n fy nilyn 2018?

Cyhoeddwyd

Oes gennych chi gyfrif Twitter? Pa mor aml fyddwch chi'n ei ddefnyddio? Mae dros 320 miliwn o bobl yn defnyddio Twitter ledled y byd, gan ddefnyddio cannoedd o ieithoedd i gyfathrebu.

Ond pwy yw'r siaradwyr Cymraeg sydd â'r mwyaf o ddilynwyr? Yn 2017 fe luniodd Cymru Fyw restr o'r deg uchaf. A yw'r tabl wedi newid 12 mis yn ddiweddarach?

1 (-) Aaron Ramsey - @aaronramsey 2.8 miliwn +400,000 ers 2017

Yn Saesneg y bydd chwaraewr Cymru ac Arsenal yn trydar gan amlaf, ond pan wnaeth o drydar yn Gymraeg cafodd ei feirniadu gan nifer o'i ddilynwyr. Diolchodd i'r miloedd oedd yn gefnogol ac addawodd y byddai'n dal i ddefnyddio'r Gymraeg ar y wefan. Mae ei wraig, Colleen, hefyd yn trydar yn Gymraeg o dro i dro.

Fydd ei hat-trig gynta' i Arsenal nos Sadwrn yn denu rhagor o ddilynwyr i'r gŵr o Gaerffili? Cawn weld.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd George yn barddoni ar Twitter ?

2 (3) George North - @George_North 437,500 +60,000 ers 2017

Er bod y cawr o asgellwr wedi ei anafu ar hyn o bryd mae ei fyddin o ddilynwyr Twitter yn dal i dyfu. Yn y misoedd diwethaf mae George wedi ei urddo i'r Orsedd. Cafodd ei addysg yn Ysgol Uwchradd Bodedern, dafliad carreg o faes Prifwyl Ynys Môn. Gorffennodd y flwyddyn ar nodyn uchel wedi iddo fo a'i gariad, y seiclwraig Olympaidd Becky James, gyhoeddi eu dyweddiad.

3 (2) Aled Haydn Jones - @ahj 408,500 -9,000 ers 2017

Er bod nifer dilynwyr Aled wedi syrthio yn ystod y flwyddyn ddiwetha' mae ei ddylanwad yn y byd darlledu yn fwy nag erioed. Mae cyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Penweddig, Aberystwyth, bellach yn bennaeth Rhaglenni BBC Radio 1. Daeth i amlygrwydd wrth siarad ar y tonfeddi am gyfresi cyntaf Big Brother a Fame Academy a dyna darddiad ei lys enw 'BB Aled'.

4 (-) Taron Egerton @TaronEgerton 372,000

Er mai ym Mhenbedw y cafodd seren ffilmiau Kingsman ei eni, cafodd ei addysg gynnar yn Llanfairpwll ar Ynys Môn cyn i'w deulu symud i Aberystwyth. Mae'n adnabyddus hefyd am ei bortread o Eddie the Eagle, y neidiwr sgi anobeithiol enillodd galonnau miliynau o bobl trwy orffen yn olaf yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf yn 1988. Yn ddiweddarach eleni bydd i'w weld mewn dwy ffilm newydd yn Billionaire Boys Club a Robin Hood.

5 (5) Jamie Roberts - @Jamiehuwroberts 360,000 +61,000 ers 2017

Er fod gyrfa'r canolwr disglair yn dirwyn i ben, mae Jamie mor boblogaidd ag erioed. Roedd hi'n brofiad chwithig iddo orfod gwylio Cymru yn curo'r Alban dros y Sul ag yntau wedi chwarae ymhob un o'r 45 gêm flaenorol i Gymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad.

6 (6) John Hartson - @JohnHartson10 356,600 +63,000 ers 2017

Mae cyn-ymosodwr poblogaidd Arsenal, West Ham a Celtic bellach yn sylwebydd uchel ei barch. Defnyddiodd y cyfrwng i ddangos ei ddiddordeb i olynu Chris Coleman fel hyfforddwr tîm pêl-droed Cymru. Chafodd o ddim ei ddymuniad ond roedd yr un mor barod i ddangos ei gefnogaeth i Ryan Giggs. Mae twf ei ddilynwyr ar Twitter yn adlewyrchiad o'i barodrwydd i ymuno mewn trafodaethau pêl-droed sy'n dilyn ei gyfraniadau ar BBC Radio 5 Live, Match of The Day, Sgorio a BT Sport.

7 (9) Nigel Owens - @Nigelrefowens 316,0000 +127,000 ers 2017

Mae'r dyfarnwr rygbi poblogaidd o Fynyddcerrig wedi ychwanegu dilynwyr lu yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Y llynedd fe gyflwynodd raglen ddogfen yn trafod ei frwydr gydag anhwylderau bwyta. Mae ei hiwmor iach yn taro deuddeg gyda'i ddilynwyr hefyd wrth iddo ddelio gydag ambell i drydarwr sy'n anghytuno â'i benderfyniadau ar y cae. Yn ystod 2018 bydd Nigel ymhlith cyflwynwyr newydd Dechrau Canu Dechrau Canmol.

8 (4) Imogen Thomas - @Imogen_Thomas 311,000 -7,000 ers 2017

Mae 'na dros ddegawd wedi mynd heibio ers i Imogen o Lanelli ddod i sylw'r byd yn seithfed cyfres Big Brother. Roedd angen is-deitlau wrth iddi hi a Glyn Wise gael sgyrsiau cyfrinachol yn y Gymraeg.

Mae proffil cyhoeddus Imogen yn llai amlwg y dyddiau yma wrth iddi hi ganolbwyntio ar ei mentrau busnes a'i theulu. Ar hyn o bryd mae hi'n brysur yn hyrwyddo ei menter ddiweddara', sef cynllunio dillad nofio i ferched.

9 (7) Mike Phillips - @mikephillips009 302,000 +48,000 ers 2017

Er fod y mewnwr wedi ymddeol o chwarae rygbi rhyngwladol mae'n dal i fod yn gymeriad poblogaidd ac yn barod i dynnu coes ar Twitter. Yn amlwg, yr Albanwyr oedd yn destun sbort iddo'r penwythnos diwetha 'ma! Mab fferm ydy Mike ac yn ystod yr haf bu'n chwarae rhan annisgwyl yn Y Sioe Fawr yn Llanelwedd - fel DJ. Mae o hefyd wedi ffurfio cyfeillgarwch gyda'r rapiwr byd enwog P Diddy. Mi briododd Mike y llynedd hefyd.

Disgrifiad o’r llun,
Actor prysur! Ymddangosodd Iwan Rheon yn y gyfres ddrama 'Our Girl' ar BBC One yn ddiweddar

10 (-) Iwan Rheon - @iwan rheon 290,000

Yr actor o Gaerdydd ydy'r ail enw newydd ar y rhestr eleni. Mae ei bortread o Ramsay Bolton yn y gyfres Boblogaidd Game of Thrones wedi bod yn help mawr i sicrhau dilynwyr lu ar Twitter. Yn ddiweddar ymddangosodd yn y gyfres Inhumans a bu'n chwarae un o'r prif rannau gyda dau o gewri'r byd actio, Syr Ian McKellen a Syr Derek Jacobi, yn y gomedi sefylla Vicious.

Mae @BBCCymruFyw yn agosáu at 18,000 o ddilynwyr, felly cofiwch ddilyn os nad 'dych chi'n gwneud hynny yn barod!