Achos twyll: Y cyn bêl-droediwr Mark Aizlewood yn euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae cyn bêl-droediwr Cymru, Mark Aizlewood wedi ei gael yn euog am ei ran mewn twyll gwerth £5m.

Fe wnaeth rheithgor yn Llys y Goron Southwark ganfod Aizlewood a thri dyn arall yn euog o gyhuddiadau'n ymwneud â defnyddio arian cyhoeddus ar gam er mwyn rhedeg cwrs i hyfforddi pobl ifanc.

Clywodd y llys fod llawer o'r prentisiaid ddim yn bodoli neu heb syniad eu bod wedi'u cofrestru ar y cwrs, a bod eraill wedi eu twyllo i feddwl y bydden nhw'n cael cymhwyster hyfforddi pêl-droed ar y diwedd.

Roedd dau ddyn arall - Steve Gooding a Chris Martin - eisoes wedi cyfaddef eu rhan nhw yn y twyll, oedd yn hawlio grantiau hyfforddi gan Lywodraeth y DU.

Yn dilyn y rheithfarn dywedodd Clwb Pêl-droed Caerfyrddin eu bod wedi diswyddo Aizlewood fel eu rheolwr.

Clywodd y llys fod y chwe dyn wedi bod yn ffigyrau allweddol wrth redeg cwmni Luis Michael Training Ltd, wnaeth hawlio dros £5m o arian grantiau rhwng 2009 a 2011.

Roedd Aizlewood, 57 o Aberdâr, Sugrue, 56 o Gaerdydd, a Keith Anthony Williams, 45 o Ynys Môn, i gyd wedi gwadu dau gyhuddiad yn eu herbyn o gynllwynio i dwyllo.

Cafwyd Aizlewood, enillodd 39 cap dros Gymru, yn euog o un cyhuddiad ac yn ddieuog o un arall.

Cafwyd Sugrue a Williams yn euog o'r ddau gyhuddiad.

Roedd Jack William Harper, 30 o Lannau Mersi, hefyd wedi gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn. Cafwyd yn euog gan y rheithgor o dwyll a defnyddio dogfen ffug, ac yn ddieuog o gynllwynio i dwyllo.

Fe fyddan nhw'n cael eu dedfrydu ddiwedd y mis.

Ffynhonnell y llun, Swyddfa Twyll Difrifol
Disgrifiad o’r llun,
Mark Aizlewood, Paul Sugrue, Keith Williams a Chris Martin ar bamffled yn hyrwyddo cyrsiau Luis Michael Training

Cafodd yr arian grantiau ei glustnodi ar gyfer cyrsiau i brentisiaid ifanc, yn benodol o gefndiroedd difreintiedig oedd ddim mewn addysg na swydd.

Byddai'r cwmni'n cael yr arian grant gan golegau addysg gyda'r addewid y byddan nhw'n rhoi hyfforddiant yn y byd pêl-droed i filoedd o bobl ifanc.

Ond mewn gwirionedd roedd llawer o'r 3,000 o brentisiaid gafodd eu cofrestru yn rhai ffug, a doedd eraill ddim yn cael eu talu, cael digon o hyfforddiant, na derbyn cymhwyster ar y diwedd.

Roedd 26 o glybiau ar hyd a lled Cymru ymysg dwsinau gafodd eu henwi yn y llys fel rhai roedd y cwmni wedi eu defnyddio fel rhan o'u twyll.

'Yn fwy bregus'

Yn ystod yr achos llys dywedodd Aizlewood nad oedd ganddo'r "amser na'r awydd" i fod yn rhan o'r twyll oherwydd brwydr ei wraig ag alcohol a chyffuriau.

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Clwb Pêl-droed Caerfyrddin y byddai cytundeb Aizlewood fel rheolwr yn cael ei ddiddymu

Yn dilyn y rheithfarn dywedodd cyfarwyddwr y Swyddfa Twyll Difrifol, David Green: "Fe wnaeth y dynion hyn gymryd arian y trethdalwyr drwy dwyll o gynlluniau oedd i fod i drawsnewid bywydau pobl ifanc.

"Yn hytrach, roedd y cynllun prentisiaeth yn un ffug."

Ers 2012 mae Mark Aizlewood wedi bod yn rheolwr ar Gaerfyrddin yn Uwch Gynghrair Cymru.

Mewn datganiad ddydd Llun dywedodd y clwb: "Yn dilyn penderfyniad y rheithgor i gael Mark Aizlewood yn euog bydd ei gytundeb gyda Chlwb Pêl-droed Caerfyrddin yn cael ei ddiddymu.

"Hoffwn ddiolch i Mark am ei waith ar y meysydd pêl-droed ar ran y clwb.

"Hoffwn bwysleisio nad oedd y clwb yn ymwybodol o'r twyll a heb fod yn rhan o'r ymchwiliad."