Gweledigaeth gymunedol sy'n 'fodel' i weddill Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae ardal Bro Ffestiniog yn cynnwys cymunedau Blaenau Ffestiniog, Llan Ffestiniog, Tanygrisiau, Manod, Bethania, Rhiwbryfdir a Glanypwll

Mae digwyddiad cymunedol i geisio paratoi at ddyfodol cynaliadwy wedi ei drefnu ar gyfer rhanbarth o Wynedd.

Fe fydd y digwyddiad ym Mlaenau Ffestiniog yn edrych ar sicrhau gweledigaeth glir o ran cynllunio amgylcheddol, economaidd, diwylliannol ac addysgol o fewn yr ardal.

Dywedodd y trefnwyr, Cwmni Bro Ffestiniog, eu bod yn gobeithio cynnwys dylanwadau ac etifeddiaeth leol wrth lunio'r cynllun ar gyfer y dyfodol.

Yn ôl un o gyfarwyddwyr y cwmni, Selwyn Williams, mae potensial i'r cynllun fod yn "fodel" at gyfer datblygu cymunedau ar draws Cymru.

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmniau fel Zip World wedi bod yn datblygu safleoedd yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf

Dywedodd Mr Williams bod 14 o fentrau cymunedol wedi dod at ei gilydd dan ymbarél Cwmni Bro Ffestiniog.

Mae llawer o waith aelodau'r cwmni i ddatblygu'r economi a'r gymdeithas leol wedi adeiladu ar yr hen draddodiad diwylliannol o fentergarwch cymunedol.

Yn ystod y digwyddiad, bydd cyflwyniadau'n amlygu gwaith y gwahanol fentrau gan gynnwys Cwmni Seren, CellB, Y Dref Werdd, Ysgol Y Moelwyn, Antur Stiniog, Barnados, GISDA, Trawsnewid, Cyfeillion Croesor, Pengwern Cymunedol ac Opra Cymru.

Potensial

Mae ffilm fer, gyda chyfraniadau gan yr actor byd-enwog Michael Sheen wedi ei chynhyrchu ar gyfer y digwyddiad, sy'n dangos y weledigaeth ar gyfer Bro Ffestiniog.

Dywedodd Mr Williams: "Mae hwn yn ddatblygiad unigryw ac arloesol ac yn fodel o ddatblygu cymunedol sydd â photensial ar gyfer cymunedau ar hyd a lled Cymru.

"Fe fyddwn ni'n dangos be sydd wedi'i gyflawni yma Mro Ffestiniog a photensial y model yma o ddatblygiad cymunedol.

"Fe fyddwn ni hefyd yn pwyso ar y Llywodraeth yng Nghymru i ddatblygu polisïau i gefnogi'r model yma o ddatblygu cymunedol."