Gweledigaeth gymunedol sy'n 'fodel' i weddill Cymru

Bro Ffestiniog Image copyright Google
Image caption Mae ardal Bro Ffestiniog yn cynnwys cymunedau Blaenau Ffestiniog, Llan Ffestiniog, Tanygrisiau, Manod, Bethania, Rhiwbryfdir a Glanypwll

Mae digwyddiad cymunedol i geisio paratoi at ddyfodol cynaliadwy wedi ei drefnu ar gyfer rhanbarth o Wynedd.

Fe fydd y digwyddiad ym Mlaenau Ffestiniog yn edrych ar sicrhau gweledigaeth glir o ran cynllunio amgylcheddol, economaidd, diwylliannol ac addysgol o fewn yr ardal.

Dywedodd y trefnwyr, Cwmni Bro Ffestiniog, eu bod yn gobeithio cynnwys dylanwadau ac etifeddiaeth leol wrth lunio'r cynllun ar gyfer y dyfodol.

Yn ôl un o gyfarwyddwyr y cwmni, Selwyn Williams, mae potensial i'r cynllun fod yn "fodel" at gyfer datblygu cymunedau ar draws Cymru.

Image copyright Google
Image caption Mae cwmniau fel Zip World wedi bod yn datblygu safleoedd yn yr ardal dros y blynyddoedd diwethaf

Dywedodd Mr Williams bod 14 o fentrau cymunedol wedi dod at ei gilydd dan ymbarél Cwmni Bro Ffestiniog.

Mae llawer o waith aelodau'r cwmni i ddatblygu'r economi a'r gymdeithas leol wedi adeiladu ar yr hen draddodiad diwylliannol o fentergarwch cymunedol.

Yn ystod y digwyddiad, bydd cyflwyniadau'n amlygu gwaith y gwahanol fentrau gan gynnwys Cwmni Seren, CellB, Y Dref Werdd, Ysgol Y Moelwyn, Antur Stiniog, Barnados, GISDA, Trawsnewid, Cyfeillion Croesor, Pengwern Cymunedol ac Opra Cymru.

Potensial

Mae ffilm fer, gyda chyfraniadau gan yr actor byd-enwog Michael Sheen wedi ei chynhyrchu ar gyfer y digwyddiad, sy'n dangos y weledigaeth ar gyfer Bro Ffestiniog.

Dywedodd Mr Williams: "Mae hwn yn ddatblygiad unigryw ac arloesol ac yn fodel o ddatblygu cymunedol sydd â photensial ar gyfer cymunedau ar hyd a lled Cymru.

"Fe fyddwn ni'n dangos be sydd wedi'i gyflawni yma Mro Ffestiniog a photensial y model yma o ddatblygiad cymunedol.

"Fe fyddwn ni hefyd yn pwyso ar y Llywodraeth yng Nghymru i ddatblygu polisïau i gefnogi'r model yma o ddatblygu cymunedol."

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol