Cyn-fyfyrwraig yn 'falch' o gipio gwobr ffilm cefn gwlad

Meleri Morgan Image copyright Prifysgol Aberystwyth
Image caption Fe raddiodd Meleri Morgan o Fwlch-llan ger Tregaron y llynedd ar ôl astudio Drama ac Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

Mae merch o Geredigion, sy'n hyfforddi i fod yn athrawes ddrama, wedi ennill un o Wobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru.

Roedd Meleri Morgan, sy'n 22 oed, wedi creu'r ffilm Dwy Chwaer a Brawd fel rhan o'i chwrs pan oedd hi'n fyfyrwraig yn ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Portreadu bywyd ar fferm deuluol oedd y ffilm ac fe gafodd ei henwebu yn y categori ffeithiol.

Mae'n dweud fod ennill y wobr nos Fercher wedi bod yn syndod iddi.

Roedd y seremoni yn cael ei gynnal yn Theatr yr Atrium yn y brifddinas.

'Sioc'

"O'n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl," meddai Meleri wrth BBC Cymru Fyw.

"So, ie, sioc siŵr o fod oedd yr ymateb cynta' ond hynod o falch hefyd o weld fy ngwaith yn cael ei ddangos ar sgrîn yng Nghaerdydd."

Image caption Doedd Meleri Morgan ddim yn disgwyl ennill y wobr nos Fercher

Tri enwebiad oedd wedi eu dewis ar y rhestr fer ar gyfer bob categori gyda'r ceisiadau yn dod gan fyfyrwyr o Brifysgol De Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Phrifysgol Aberystwyth.

Dyma'r "dechrau gorau posib" meddai am fod yr enillwyr yn cael cydnabyddiaeth gan banel o feirniaid sy'n gweithio yn y maes teledu neu'n ddarlithwyr.

"Ar lefel bersonol, mae'r ffilm yn golygu llawer i fi achos bo fi wedi neud e fy hunan. Felly mae'n brosiect annibynnol sydd wedi cymryd lot o egni a lot o emosiwn ohona i.

"O'dd e'n brofiad hyfryd hefyd i gael fy rhieni i'n gwylio fi'n derbyn y wobr."

'Darlun pry cop' o fywyd bob dydd dwy chwaer a brawd sydd yn eu 80au a 90au yw'r ffilm gyda dim ymyrraeth ganddi hi na'r camera.

Cafodd ei hysbrydoli i wneud ffilm ynglŷn â'r genhedlaeth hŷn ar ôl gweld ffilm ddogfen Ffrengig ac un ynglŷn â'r hanesydd John Davies oedd ar S4C.

Image copyright Meleri Morgan
Image caption Mae'r ddwy chwaer a brawd sydd yn y ffilm ddogfen yn "hapus iawn" o lwyddiant y ffilm meddai Meleri Morgan

"Oedd jyst y steil yna, llonyddwch, gadael y camera ar un saethiad wedi fy nylanwadu a fy sbarduno."

Doedd hi ddim yn adnabod y bobl cyn dechrau ffilmio gyda nhw, ond dywedodd bod hynny'n golygu ei bod yn gallu dod o hyd i stori newydd.

Portreadu pobl hŷn fwy

"Bydde wedi bod yn ddigon rhwydd i fi neud ffilm am fy mam-gu ond o'n i ishe mynd a herio fy hunan falle i ddod i nabod pobl eraill, arbennig i gymdeithas."

Yn ôl Ms Morgan, mae angen mwy o ffilmiau sy'n dangos bywyd go iawn i bobl hŷn, ond nid yw'n siŵr a fydd hi'n parhau i wneud ffilmiau ar ei phen ei hun yn y dyfodol, gan ddweud bod y broses yn anodd.

Er hynny mae'n angerddol am y cyfrwng ac eisiau defnyddio ffilmiau mewn gwersi drama pan fydd hi wedi cymhwyso fel athrawes.

Doedd yna ddim dathlu gwyllt nos Fercher am fod yn rhaid gyrru dwy awr adref, ond mae'n bwriadu nodi ei champ dros y penwythnos.

"Fi'n meddwl mynd i gwrdd â'n ffrindie," meddai gan chwerthin.

Bydd Dwy Chwaer a Brawd nawr yn cystadlu yn erbyn enillwyr o ranbarthau eraill Prydain yn rownd derfynol Gwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol Prydain ym mis Mehefin.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol