Cau Ffordd Blaenau'r Cymoedd wedi gwrthdrawiad

Gwrthdrawiad Image copyright Google

Cafodd Ffordd Blaenau'r Cymoedd ei chau i'r ddau gyfeiriad wedi gwrthdrawiad rhwng pedwar cerbyd ger cyffordd Glyn Ebwy fore Iau.

Digwyddodd y gwrthdrawiad ar yr A465 rhwng cylchdro Tredegar a ffordd yr A4281 Glyn Ebwy am tua 07:30.

Mae'r gwasanaethau brys wedi cadarnhau fod ambiwlans wedi ei yrru i'r digwyddiad, a bod dau o bobl wedi eu trin ar y safle.

Mae'r ffordd i gyfeiriad y gorllewin bellach wedi ailagor, ond mae'r ffordd tua'r dwyrain yn parhau i fod ar gau.

Cafodd y gwasanaeth ambiwlans hefyd eu galw wedi gwrthdrawiad ar yr un ffordd am tua 8:15.

Fe ddigwyddodd yr ail wrthdrawiad ger Ystâd Diwydiannol Rasa, a chafodd un dyn ei drin gan barafeddygon ar y safle.

Does dim rhagor o fanylion ar hyn o bryd.