Ysgolion arbennig: Y canlyniadau

Enw ysgol Awdurdod Lleol Categori
Ysgol Pen-y-Bryn Abertawe Gwyrdd
Portfield School Sir Benfro Gwyrdd
Penycwm Special School Blaenau Gwent Gwyrdd
Ysgol Y Deri Bro Morgannwg Gwyrdd
Greenhill Special School Caerdydd Gwyrdd
Ty Gwyn Special School Caerdydd Gwyrdd
Trinity Fields Special School Caerffili Gwyrdd
Ysgol Y Gogarth Conwy Gwyrdd
Pen Coch Sir y Fflint Gwyrdd
Ysgol Heol Goffa Sir Gaerfyrddin Gwyrdd
Ysgol Hafod Lon Gwynedd Gwyrdd
Greenfield Special School Merthyr Tudful Gwyrdd
Heronsbridge Special School Pen-y-bont ar Ogwr Gwyrdd
Ysgol Bryn Castell Pen-y-bont ar Ogwr Gwyrdd
Ysgol Hen Felin Rhondda Cynon Taf Gwyrdd
Ysgol Ty Coch Rhondda Cynon Taf Gwyrdd
Crownbridge Special school Torfaen Gwyrdd
St Christophers School Wrecsam Gwyrdd
Meadowbank Special School Caerdydd Melyn
Riverbank School Caerdydd Melyn
The Hollies School Caerdydd Melyn
Ysgol Maes Y Coed Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Hendrefelin Castell-nedd Port Talbot Melyn
Ysgol Pendalar Gwynedd Melyn
Ysgol Plas Brondyffryn Sir Ddinbych Melyn
Ysgol Maes Hyfryd Sir y Fflint Melyn
Brynllywarch Hall School Powys Melyn
Ysgol Penmaes Powys Melyn
Maesgwyn Special School Rhondda Cynon Taf Melyn
Canolfan Addysg Y Bont Ynys Môn Melyn
Ysgol Crug Glas Abertawe Oren
The Court School Caerdydd Oren
Woodlands High School Caerdydd Oren
Maes Ebbw Special Casnewydd Oren
Ysgol Bryn Derw Casnewydd Oren
Mounton House Sir Fynwy Oren
Rhydygors School & Support Services Sir Gaerfyrddin Oren
Ysgol Tir Morfa Sir Ddinbych Oren
Ysgol Cedewain Powys Oren
Park Lane Special School Rhondda Cynon Taf Oren

Cliciwch yma i fynd yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol