Ysgolion Uwchradd: Categori Melyn

Enw ysgol Awdurdod Lleol
Morriston Comprehensive Abertawe
Pentrehafod School Abertawe
Penyrheol Comprehensive School Abertawe
Dylan Thomas Community School Abertawe
Bishop Vaughan School Abertawe
Ysgol Bro Gwaun Sir Benfro
Ysgol Dewi Sant (Pembs) Sir Benfro
Llantwit Major School Bro Morgannwg
Barry Comprehensive School Bro Morgannwg
St Cyres Comprehensive School Bro Morgannwg
St Richard Gwyn Catholic High School Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Bro Morgannwg
Willows High School Caerdydd
Cantonian High School Caerdydd
Llanishen High School Caerdydd
Radyr Comprehensive School Caerdydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr Caerdydd
Eastern High School Caerdydd
St. Illtyd's Catholic High School Caerdydd
St Teilo's C-In-W High School Caerdydd
Whitchurch High School Caerdydd
Blackwood Comprehensive School Caerffili
Newbridge School Caerffili
Risca Community Comprehensive Caerffili
St Cenydd School Caerffili
St Martin's School Caerffili
Ysgol Gyfun Gwent Iscoed Casnewydd
Caerleon Comprehensive School Casnewydd
Lliswerry High School Casnewydd
Cymer Afan Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot
St Joseph's RC School and 6th Form Centre Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Bae Baglan Castell-nedd Port Talbot
Gyfun Aberaeron Comprehensive Ceredigion
Ysgol Bro Pedr Ceredigion
Ysgol Henry Richard Ceredigion
Bro Teifi Ceredigion
Ysgol Aberconwy Conwy
Ysgol Dyffryn Conwy Conwy
Ysgol Y Creuddyn Conwy
Eirias High School Conwy
Rhyl High School Sir Ddinbych
Prestatyn High School Sir Ddinbych
Ysgol Dinas Bran Sir Ddinbych
St Brigid's School Sir Ddinbych
Elfed High School Sir y Fflint
Flint High School Sir y Fflint
Connah's Quay High School, Sir y Fflint
Argoed High School Sir y Fflint
Caldicot School Sir Fynwy
King Henry Viii Comprehensive Sir Fynwy
Monmouth Comprehensive School Sir Fynwy
Ysgol Dyffryn Aman Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Y Strade Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Emlyn Sir Gaerfyrddin
Queen Elizabeth High School Sir Gaerfyrddin
Dyffryn Taf Sir Gaerfyrddin
St John Lloyd Catholic Comprehensive School Sir Gaerfyrddin
Ysgol Dyffryn Ogwen Bethesda Gwynedd
Ysgol Botwnnog Gwynedd
Ysgol Dyffryn Nantlle Gwynedd
Ysgol Eifionydd Gwynedd
Ysgol Y Moelwyn Gwynedd
Ysgol Uwchradd Tywyn Gwynedd
Ysgol Y Berwyn Gwynedd
Ysgol Tryfan Gwynedd
Ysgol Syr Hugh Owen Gwynedd
Ysgol Glan Y Mor Gwynedd
Pen-Y-Dre High School Merthyr Tudful
Pencoed Comprehensive Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd Pen-y-bont ar Ogwr
Coleg Cymunedol Y Dderwen Pen-y-bont ar Ogwr
Brecon High School Powys
Bryncelynnog Comprehensive School Rhondda Cynon Taf
The Pontypridd High School Rhondda Cynon Taf
Hawthorn High School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Garth Olwg Rhondda Cynon Taf
Tonyrefail School Rhondda Cynon Taf
Treorchy Comprehensive School Rhondda Cynon Taf
Ferndale Community School Rhondda Cynon Taf
Tonypandy Community College Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Rhydywaun Rhondda Cynon Taf
St.John Baptist High School Rhondda Cynon Taf
St. Albans R.C. High School Torfaen
Darland High School Wrecsam
St Joseph's Catholic And Anglican High Wrecsam
Ysgol Syr Thomas Jones Ynys Môn
Ysgol Gyfun Llangefni Ynys Môn
Ysgol David Hughes Ynys Môn

Cliciwch yma i fynd yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol