Ysgolion Uwchradd: Categori Gwyrdd

Enw ysgol Awdurdod Lleol
Cefn Hengoed Abertawe
Olchfa School Abertawe
Bishop Gore School Abertawe
Gowerton Comprehensive School Abertawe
Bishopston Comprehensive Abertawe
Pontarddulais Comprehensive School Abertawe
Ysgol Gyfun Gwyr Abertawe
Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe Abertawe
Ysgol y Preseli Sir Benfro
Tredegar Comprehensive School Blaenau Gwent
Cowbridge Comprehensive School Bro Morgannwg
Stanwell School Bro Morgannwg
Cardiff High School Caerdydd
Fitzalan High School Caerdydd
Cathays High School Caerdydd
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern Caerdydd
Mary Immaculate High School Caerdydd
Bishop Of Llandaff Church In Wales High School Caerdydd
Corpus Christi Catholic High School Caerdydd
Bassaleg School Casnewydd
St. Joseph's R.C. High School Casnewydd
Dyffryn School Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Gyfun Ystalyfera Castell-nedd Port Talbot
Cefn Saeson Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot
Cwmtawe Community School Castell-nedd Port Talbot
Llangatwg Community School Castell-nedd Port Talbot
Dwr Y Felin Comprehensive School Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Uwchradd Aberteifi Ceredigion
Ysgol Bryn Elian Conwy
Ysgol Brynhyfryd Sir Ddinbych
Alun School Sir y Fflint
Castell Alun High School Sir y Fflint
Coedcae School Sir Gaerfyrddin
Glan-y-Mor School Sir Gaerfyrddin
Bryngwyn School Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin Sir Gaerfyrddin
Ysgol Maes Y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin
Ysgol Bro Dinefwr Sir Gaerfyrddin
Ysgol Brynrefail Gwynedd
Ysgol Friars Gwynedd
Bishop Hedley High School Merthyr Tudful
Bryntirion Comprehensive. Pen-y-bont ar Ogwr
Brynteg School Pen-y-bont ar Ogwr
Porthcawl Comprehensive School Pen-y-bont ar Ogwr
Archbishop McGrath Catholic High School Pen-y-bont ar Ogwr
Llanidloes High School Powys
Welshpool High School Powys
Gwernyfed High School Powys
Crickhowell High School Powys
Y Pant Comprehensive Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gyfun Cwm Rhondda Rhondda Cynon Taf
Cardinal Newman R.C. Rhondda Cynon Taf
Ysgol Llanhari Rhondda Cynon Taf
The Maelor School Wrecsam

Cliciwch yma i fynd yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol