Ysgolion Cynradd: Categori Oren

Enw ysgol Awdurdod Lleol
Morriston Primary Abertawe
Felindre Abertawe
Burlais Abertawe
St David's RC Abertawe
Goodwick Sir Benfro
Fenton Sir Benfro
Johnston Sir Benfro
Brynconin Sir Benfro
Milford Haven Juniors Sir Benfro
Bro Ingli Sir Benfro
Saundersfoot Sir Benfro
Mount Airey Infants Sir Benfro
Coastlands Sir Benfro
Clydau Sir Benfro
Glannau Gwaun Sir Benfro
Prendergast Sir Benfro
Haverfordwest Sir Benfro
Ger y Llan Sir Benfro
St Marks Sir Benfro
Rhos Y Fedwen Blaenau Gwent
St. Illtyd's Primary School Blaenau Gwent
Ebbw Fawr Learning Community Blaenau Gwent
High Street Primary School Bro Morgannwg
Pendoylan C/W Primary School Bro Morgannwg
Allensbank Primary School Caerdydd
Baden Powell Primary School Caerdydd
Trelai Primary School Caerdydd
Roath Park Primary School Caerdydd
Glan Yr Afon Primary School Caerdydd
Trowbridge Primary Caerdydd
Llandaff City Primary School Caerdydd
St Fagans Church In Wales Caerdydd
Idris Davies School 3-18 Caerffili
Cwmcarn Primary School Caerffili
Pantside Primary Caerffili
Upper Rhymney Primary School Caerffili
Park Primary Caerffili
Milton Primary School Casnewydd
Somerton Primary Casnewydd
Creunant Castell-nedd Port Talbot
Llangiwg Castell-nedd Port Talbot
Tonnau Castell-nedd Port Talbot
Rhydyfro Castell-nedd Port Talbot
Trebannws Castell-nedd Port Talbot
Cilffriw Castell-nedd Port Talbot
Tyle'r Ynn Castell-nedd Port Talbot
Central Primary School Castell-nedd Port Talbot
Bryncoch CiW Castell-nedd Port Talbot
Alderman Davies CiW Castell-nedd Port Talbot
Llanon Ceredigion
Penllwyn Ceredigion
Llwynyreos Ceredigion
Beulah Ceredigion
Trewen Ceredigion
Penrhyncoch Ceredigion
Cenarth Ceredigion
Myfenydd Ceredigion
Ysgol Babanod Mochdre Conwy
Ysgol Cystennin Conwy
Ysgol Llangelynnin Conwy
Ysgol Ysbyty Ifan Conwy
Ysgol Llanddoged Conwy
Ysgol Penmorfa Cp Sir Ddinbych
Ysgol Dewi Sant Sir Ddinbych
Ysgol Rhewl Sir Ddinbych
Ysgol Clawdd Offa Sir Ddinbych
St Asaph Infants School Sir Ddinbych
Bryn Garth Cp Sir y Fflint
Lixwm Cp School Sir y Fflint
Queensferry Community Primary School Sir y Fflint
Castle Park Primary School Sir Fynwy
Raglan Primary Sir Fynwy
Our Lady & St Michael's Rc Sir Fynwy
Maesybont Sir Gaerfyrddin
Pontyates Sir Gaerfyrddin
Meidrim Sir Gaerfyrddin
Ty-croes Sir Gaerfyrddin
Llanedi Sir Gaerfyrddin
Ffairfach Sir Gaerfyrddin
Talley Sir Gaerfyrddin
Rhys Prichard Sir Gaerfyrddin
Llanpumsaint Sir Gaerfyrddin
Ffwrnes Sir Gaerfyrddin
Llansteffan Sir Gaerfyrddin
Abernant Sir Gaerfyrddin
Rhydaman Sir Gaerfyrddin
Hafodwenog Sir Gaerfyrddin
Cynwyl Elfed Sir Gaerfyrddin
Bigyn Sir Gaerfyrddin
Y Ddwylan Sir Gaerfyrddin
Y Fro Sir Gaerfyrddin
Cae'r Felin Sir Gaerfyrddin
Y Bedol Sir Gaerfyrddin
Bryn Teg Sir Gaerfyrddin
Maes Y Morfa Sir Gaerfyrddin
Tremoilet Sir Gaerfyrddin
Ferryside Sir Gaerfyrddin
St Mary's RC Carmarthen Sir Gaerfyrddin
Pentip CiW Sir Gaerfyrddin
Ysgol Abersoch Gwynedd
Ysgol Cwm Y Glo Gwynedd
Ysgol Glanadda Gwynedd
Ysgol Gynradd Tanygrisiau Gwynedd
Ysgol Foel Gron Gwynedd
Ysgol Santes Helen Gwynedd
Ysgol Ein Harglwyddes Gwynedd
Ysgol Bro Idris Gwynedd
Bedlinog Community Primary School Merthyr Tudful
Ysgol-Y-Graig Merthyr Tudful
St. Illtyds R.C. Merthyr Tudful
Brynmenyn Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Llangynwyd Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Nantyffyllon Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Plasnewydd Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Y Ferch O'r Sger Pen-y-bont ar Ogwr
Y G G Cwm Garw Pen-y-bont ar Ogwr
Tremains Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Archdeacon John Lewis C In W Pen-y-bont ar Ogwr
Leighton Powys
Dyffryn Trannon Powys
Brynhafren Powys
Churchstoke Powys
Ysgol Gynradd Llanfyllin Powys
Pennant Powys
Treowen Powys
Llanbister Powys
Crossgates Powys
Mount St Junior Powys
Builth Wells C.P. School Powys
Cradoc Powys
Ysgol Gymraeg Y Trallwng Powys
Montgomery Powys
Llandysilio Powys
Castle Caereinion Powys
Welshpool Church in Wales Primary School Powys
Llansantffraid Powys
Priory Powys
Ysgol Bro Hyddgen Powys
Caradog Primary School Rhondda Cynon Taf
Rhigos Primary School Rhondda Cynon Taf
Penywaun Community School Rhondda Cynon Taf
Penrhys Community Primary Rhondda Cynon Taf
St Michaels Primary Rhondda Cynon Taf
Llantarnam Community Primary School Torfaen
Greenmeadow Primary Torfaen
Ponthir Church in Wales School Torfaen
Ysgol Tan-y-Fron Wrecsam
Ysgol Penrhyn New Broughton Cp Wrecsam
Ysgol Yr Hafod Wrecsam
Eyton Primary School Wrecsam
Minera Wrecsam
St Anne's Catholic Primary Wrecsam
Ysgol Gynradd Bodedern Ynys Môn
Ysgol Gymuned Bodffordd Ynys Môn
Ysgol Gymuned Bodorgan Ynys Môn
Ysgol Gynradd Garreglefn Ynys Môn
Ysgol Gymuned Moelfre Ynys Môn
Ysgol Gymuned Pentraeth Ynys Môn
Ysgol Penysarn Ynys Môn
Ysgol Cybi Ynys Môn

Cliciwch yma i fynd yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol