Ysgolion Cynradd: Categori Melyn

Enw ysgol Awdurdod Lleol
Danygraig Abertawe
Lonlas Abertawe
Sketty Abertawe
Townhill Abertawe
Waun Wen Abertawe
Clwyd Abertawe
Portmead Abertawe
Cwmglas Abertawe
Blaenymaes Abertawe
Trallwn Abertawe
Hendrefoilan Abertawe
Bryn-Y-Mor Abertawe
Bishopston Primary Abertawe
Craigcefnparc Abertawe
Crwys Abertawe
Penclawdd Abertawe
Penyrheol Primary Abertawe
Bryniago Abertawe
Tre Uchaf Abertawe
YGG Pontybrenin Abertawe
Knelston Abertawe
Y Login Fach Abertawe
Gellionnen Abertawe
Gors Abertawe
Sea View Abertawe
Llwynderw Abertawe
Dunvant Abertawe
Gwyrosydd Abertawe
Pentre'r Graig Abertawe
Tan-y-lan Abertawe
Clydach Abertawe
Ysgol Gymraeg Y Cwm Abertawe
Brynhyfryd Primary (Swansea) Abertawe
St Illtyd's RC Abertawe
St Joseph's Catholic (Swansea) Abertawe
Eglwyswrw Sir Benfro
Hook Sir Benfro
Llanychllwydog Sir Benfro
Maenclochog Sir Benfro
Narberth Sir Benfro
St Dogmaels Sir Benfro
Stepaside Sir Benfro
Solva Sir Benfro
The Meads Infants Sir Benfro
Broad Haven Sir Benfro
Roch Sir Benfro
Glan Cleddau Sir Benfro
Golden Grove Sir Benfro
Y Frenni Sir Benfro
Neyland Sir Benfro
Hafan y Môr Sir Benfro
Cilgerran Sir Benfro
Cosheston Sir Benfro
Spittal Sir Benfro
St Florence Sir Benfro
Tenby VC Sir Benfro
Penrhyn CiW VC Sir Benfro
Gelliswick CiW VC Sir Benfro
Bro Dewi Sir Benfro
Holy Name RC Sir Benfro
St Aidans Sir Benfro
St Teilos RC Sir Benfro
Bryn Bach Primary School Blaenau Gwent
Sofrydd Primary Blaenau Gwent
Cwm Primary School Blaenau Gwent
Willowtown Primary School Blaenau Gwent
Blaen-y-Cwm Primary School Blaenau Gwent
Ysgol Gymraeg Brohelyg Blaenau Gwent
Glyncoed Primary Blaenau Gwent
Ystruth Primary Blaenau Gwent
Coed Y Garn Primary School Blaenau Gwent
St Mary's Roman Catholic Blaenau Gwent
St. Joseph's R.C. Primary Blaenau Gwent
Fairfield Primary School Bro Morgannwg
Gladstone Primary School Bro Morgannwg
Holton Primary School Bro Morgannwg
Llancarfan Primary School Bro Morgannwg
St Illtyd Primary School Bro Morgannwg
Llandough County Primary Bro Morgannwg
Y Bont Faen Primary School Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Sant Baruc Bro Morgannwg
Ysgol Iolo Morganwg Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Dewi Sant Bro Morgannwg
Ysgol y Ddraig Bro Morgannwg
St Nicholas C/W Primary School Bro Morgannwg
Peterston-Super-Ely Primary Bro Morgannwg
Gwenfo C/W Primary School Bro Morgannwg
Wick And Marcross C/W Primary Bro Morgannwg
Llansannor C/W Primary School Bro Morgannwg
St Helen's Catholic Primary School Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg Bro Morgannwg
Pontprennau Primary Caerdydd
Howardian Primary School Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Hamadryad Caerdydd
Adamsdown Primary Caerdydd
Albany Primary School Caerdydd
Fairwater Primary School Caerdydd
Ton-yr-Ywen Primary School Caerdydd
Peter Lea Primary School Caerdydd
Pen-y-Bryn Primary School Caerdydd
Pentrebane Primary School Caerdydd
Mount Stuart Primary School Caerdydd
Springwood Primary School Caerdydd
Coryton Primary Caerdydd
Bryn Celyn Primary School Caerdydd
Ysgol Gymraeg Coed Y Gof Caerdydd
Ysgol Bro Eirwg Caerdydd
Ysgol Gymraeg Pwll Coch Caerdydd
Gladstone Primary School Caerdydd
Grangetown Primary School Caerdydd
Ysgol Glan Morfa Caerdydd
Ysgol Pen Y Pil Caerdydd
Ysgol Gymraeg Nant Caerau Caerdydd
Hawthorn Primary Caerdydd
Ysgol Gynradd Gymraeg Pen-Y-Groes Caerdydd
Ysgol Glan Ceubal Caerdydd
St Cuthbert's Rc Primary Caerdydd
St. Joseph's RC Primary School Caerdydd
St. Mary's R.C. Primary School Caerdydd
St Patrick's R C School Caerdydd
St. Peter's Primary School Caerdydd
St.Paul's C/W Primary School Caerdydd
Holy Family R.C. Primary Caerdydd
St Mary The Virgin C/W Primary School Caerdydd
All Saints C/W Primary Caerdydd
St Bernadettes Primary School Caerdydd
St David's C/W Primary School Caerdydd
Coed-Y-Brain Primary Caerffili
Markham Primary Caerffili
Cwmaber Junior School Caerffili
Pontllanfraith Primary School Caerffili
Deri Primary School Caerffili
Crumlin High Level Primary Caerffili
Pentwynmawr Primary School Caerffili
Derwendeg Primary School Caerffili
Tynewydd Primary School. Caerffili
Hendre Infants School Caerffili
Hengoed Primary Caerffili
Llancaeach Junior School Caerffili
Rhydri Primary School Caerffili
Tiryberth Primary Caerffili
Ty Isaf Infants School Caerffili
Cwm Ifor Primary School Caerffili
Ysgol Ifor Bach Caerffili
Greenhill Primary Caerffili
Ysgol Gymraeg Gilfach Fargod Caerffili
Ysgol Y Lawnt Caerffili
Machen Primary School Caerffili
Graig-Y-Rhacca Primary And Nursery Community Caerffili
Bedwas Infants Caerffili
Cwm Glas Infants School Caerffili
Ysgol Gymraeg Bro Allta Caerffili
Penllwyn Primary Caerffili
Aberbargoed Primary School Caerffili
Ty Sign Primary School Caerffili
Twyn Primary Caerffili
White Rose Primary School Caerffili
Ysgol Bro Sannan Caerffili
Rhiw Syr Dafydd Primary School Caerffili
Ysgol Penalltau Caerffili
Tredegar Park Primary Casnewydd
Jubilee Park Primary Casnewydd
Malpas C.I.W. Primary Casnewydd
Maindee Primary Casnewydd
Llanmartin Junior & Infants Casnewydd
High Cross Primary School Casnewydd
Alway Primary School Casnewydd
Ringland Primary Casnewydd
Lliswerry Primary School Casnewydd
Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon Casnewydd
St Josephs R.C. Jnr. & Infts Casnewydd
St Marys Primary School Casnewydd
St Patricks R.C. Primary Casnewydd
St. Gabriel's R.C. Casnewydd
Charles Williams Church in Wales Primary School Casnewydd
Alltwen Castell-nedd Port Talbot
Blaendulais Primary Castell-nedd Port Talbot
Blaenhonddan Castell-nedd Port Talbot
Brynhyfryd Primary (NPT) Castell-nedd Port Talbot
Cwmllynfell Castell-nedd Port Talbot
Crymlyn Castell-nedd Port Talbot
Cymer Afan Primary Castell-nedd Port Talbot
Godre'rgraig Castell-nedd Port Talbot
Glyncorrwg Castell-nedd Port Talbot
Maesmarchog Castell-nedd Port Talbot
Sandfields Primary Castell-nedd Port Talbot
Croeserw Castell-nedd Port Talbot
Tywyn Castell-nedd Port Talbot
Ynysfach Castell-nedd Port Talbot
Rhos Castell-nedd Port Talbot
YGG Blaendulais Castell-nedd Port Talbot
Groes Castell-nedd Port Talbot
YGG Cwmnedd Castell-nedd Port Talbot
Tairgwaith Castell-nedd Port Talbot
Waunceirch Castell-nedd Port Talbot
Coedffranc Castell-nedd Port Talbot
Penafan Castell-nedd Port Talbot
Awel y Môr Castell-nedd Port Talbot
Crynallt Castell-nedd Port Talbot
Cwmafan Castell-nedd Port Talbot
Melin Primary Castell-nedd Port Talbot
St Joseph's RC (NPT) Castell-nedd Port Talbot
St Joseph's RC Infant (NPT) Castell-nedd Port Talbot
St Therese's RC Castell-nedd Port Talbot
St Joseph's RC Junior (NPT) Castell-nedd Port Talbot
Ysgol Bae Baglan Castell-nedd Port Talbot
Cilcennin Ceredigion
Ciliau Parc Ceredigion
Dihewyd Ceredigion
Felinfach Ceredigion
Llanarth Ceredigion
Cei Newydd Ceredigion
Llanfarian Ceredigion
Rhydypennau Ceredigion
Tal-y-bont Ceredigion
Aberporth Ceredigion
Penparc Ceredigion
Craig Yr Wylfa Ceredigion
Bro Sion Cwilt Ceredigion
T Llew Jones Ceredigion
Rhos Helyg Ceredigion
Ysgol Dyffryn Cledlyn Ceredigion
Padarn Sant Ceredigion
Ysgol Bro Pedr Ceredigion
Ysgol Henry Richard Ceredigion
Bro Teifi Ceredigion
Ysgol Dolgarrog Conwy
Ysgol Betws Y Coed Conwy
Ysgol Capelulo Conwy
Ysgol Dolwyddelan Conwy
Ysgol Glanwydden Conwy
Ysgol Tudno Conwy
Ysgol Penmachno Conwy
Ysgol Talhaiarn Conwy
Ysgol Tal-y-Bont Conwy
Ysgol Maes Owen Conwy
Ysgol Glan Morfa Conwy
Ysgol Bod Alaw Conwy
Ysgol Craig Y Don Conwy
Ysgol Cerrigydrudion Conwy
Ysgol Llannefydd Conwy
Ysgol Bro Aled, Llansannan Conwy
Ysgol Gynradd Bro Cernyw Conwy
Ysgol Sant Elfod Conwy
Ysgol Capel Garmon Conwy
Ysgol Glan Conwy Conwy
Ysgol Iau Hen Golwyn Conwy
Ysgol Pentrefoelas Conwy
Ysgol Nant Y Groes Conwy
Ysgol Awel y Mynydd Conwy
Ysgol Babanod Llanfairfechan Conwy
Ysgol St. George Conwy
Ysgol Eglwysbach Conwy
Ysgol Llanddulas Conwy
Ysgol Betws yn Rhos Conwy
Ysgol Bodafon Conwy
Ysgol Bendigaid William Davies Conwy
Ysgol Sant Joseph Conwy
Ysgol y Plas Conwy
Ysgol Hiraddug Sir Ddinbych
Ysgol Y Castell Cp Sir Ddinbych
Ysgol Y Faenol Sir Ddinbych
Ysgol Melyd Sir Ddinbych
Ysgol Bodfari Sir Ddinbych
Ysgol Cefn Meiriadog Sir Ddinbych
Frongoch Juniors Sir Ddinbych
Ysgol Henllan Sir Ddinbych
Ysgol Bryn Clwyd Sir Ddinbych
Ysgol Gellifor Sir Ddinbych
Ysgol Pentrecelyn Sir Ddinbych
Ysgol Betws Gwerful Goch Sir Ddinbych
Ysgol Carrog Sir Ddinbych
Ysgol Caer Drewyn Sir Ddinbych
Ysgol Bro Elwern Sir Ddinbych
Ysgol Y Llys Sir Ddinbych
Ysgol Bryn Collen Sir Ddinbych
Ysgol Bro Famau Sir Ddinbych
Bodnant Community Primary School Sir Ddinbych
Ysgol Pendref Sir Ddinbych
Ysgol Carreg Emlyn Sir Ddinbych
Ysgol Tremeirchion Sir Ddinbych
Ysgol Llanbedr Sir Ddinbych
Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd Sir Ddinbych
Ysgol Borthyn Sir Ddinbych
Ysgol Pant Pastynog Sir Ddinbych
Ysgol Dyffryn Ial Sir Ddinbych
Ysgol Mair Catholic Primary School Sir Ddinbych
Ysgol Trefnant Sir Ddinbych
St Brigid's School Sir Ddinbych
Ysgol Glan Aber Sir y Fflint
Ysgol Merllyn Sir y Fflint
Westwood Cp Sir y Fflint
Ysgol Maesglas Sir y Fflint
Ysgol Gymraeg Mornant Sir y Fflint
Ysgol Estyn Community School Sir y Fflint
Ysgol Glanrafon Sir y Fflint
Wood Memorial Primary School Sir y Fflint
Bryn Pennant Cp Sir y Fflint
Rhos Helyg School Sir y Fflint
Ysgol Terrig Sir y Fflint
Ysgol Bryn Deva Sir y Fflint
Ysgol Y Foel, Cilcain Sir y Fflint
Brynford Cp Sir y Fflint
Ysgol Bryn Gwalia Sir y Fflint
Saltney Ferry Cp Sir y Fflint
Ysgol Gwenffrwd Sir y Fflint
Abermorddu Cp School Sir y Fflint
Drury Primary School Sir y Fflint
Ysgol Derwenfa Cp Sir y Fflint
Penarlag Cp Sir y Fflint
Owen Jones Cp Sir y Fflint
Gronant Primary School Sir y Fflint
Ysgol Gymraeg Croes Atti Sir y Fflint
Ysgol Parc Y Llan Sir y Fflint
Ysgol Ty Ffynnon Sir y Fflint
Ysgol Maes-Y-Felin Sir y Fflint
Nannerch V.C.P. School Sir y Fflint
Ysgol Yr Esgob C In W Sir y Fflint
St Mary's Sir y Fflint
St Winefrides Sir y Fflint
St David's Catholic Primary School Sir y Fflint
St Anthony's Catholic Primary Sir y Fflint
Venerable Edward Morgan Rc Sir y Fflint
Trelawnyd Sir y Fflint
Ysgol Y Llan Va Primary School Whitford Sir y Fflint
St. Ethelwolds Sir y Fflint
Undy Primary School Sir Fynwy
Rogiet County Primary Sir Fynwy
Pembroke Primary Sir Fynwy
Durand Primary School Sir Fynwy
Llandogo Primary Sir Fynwy
Overmonnow Primary School Sir Fynwy
Cross Ash County Primary School Sir Fynwy
Ysgol Gymraeg Y Ffin Sir Fynwy
Deri View Primary School Sir Fynwy
Kymin View Primary School Sir Fynwy
Dewstow Sir Fynwy
Archbishop Rowan Williams VA Sir Fynwy
Cefneithin Sir Gaerfyrddin
Drefach Sir Gaerfyrddin
Llechyfedach Sir Gaerfyrddin
Y Tymbl Sir Gaerfyrddin
Gorslas Sir Gaerfyrddin
Cross Hands Sir Gaerfyrddin
Llangain Sir Gaerfyrddin
Peniel Sir Gaerfyrddin
Bancffosfelen Sir Gaerfyrddin
Gwynfryn Sir Gaerfyrddin
Carway Sir Gaerfyrddin
Ponthenri Sir Gaerfyrddin
Bancyfelin Sir Gaerfyrddin
Betws Sir Gaerfyrddin
Blaenau Sir Gaerfyrddin
Cwrt Henri Sir Gaerfyrddin
Llangadog Sir Gaerfyrddin
Llys Hywel Sir Gaerfyrddin
Brynsaron Sir Gaerfyrddin
Llanmiloe Sir Gaerfyrddin
Bryn Sir Gaerfyrddin
Dafen Sir Gaerfyrddin
Pum Heol Sir Gaerfyrddin
Old Road Sir Gaerfyrddin
Llannon(Sir Gâr) Sir Gaerfyrddin
Brynsierfel Sir Gaerfyrddin
Myrddin Sir Gaerfyrddin
Parc y Tywyn Sir Gaerfyrddin
Beca Sir Gaerfyrddin
Llandybie Sir Gaerfyrddin
Teilo Sant Sir Gaerfyrddin
Llanybydder Sir Gaerfyrddin
Halfway Sir Gaerfyrddin
Pwll Sir Gaerfyrddin
Penygaer Sir Gaerfyrddin
Y Castell Sir Gaerfyrddin
Dewi Sant (Carms) Sir Gaerfyrddin
Pontyberem Sir Gaerfyrddin
Stebonheath Sir Gaerfyrddin
Griffith Jones Sir Gaerfyrddin
Carreg Hirfaen Sir Gaerfyrddin
Bro Brynach Sir Gaerfyrddin
Bro Banw Sir Gaerfyrddin
Pen Rhos Sir Gaerfyrddin
Abergwili Sir Gaerfyrddin
Laugharne Sir Gaerfyrddin
Llanddarog Sir Gaerfyrddin
Llanllwni Sir Gaerfyrddin
Model CiW Sir Gaerfyrddin
Ysgol Gwaun Gyfni Gwynedd
Ysgol Beddgelert Gwynedd
Ysgol Gynradd Borth-Y-Gest Gwynedd
Ysgol Y Gelli Gwynedd
Ysgol Treferthyr Gwynedd
Ysgol Gynradd Chwilog Gwynedd
Ysgol Crud-Y-Werin Gwynedd
Ysgol Gynradd Edern Gwynedd
Ysgol Felinwnda Gwynedd
Ysgol Bro Plenydd Gwynedd
Ysgol Gynradd Garndolbenmaen Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanaelhaearn Gwynedd
Ysgol Gynradd Llangybi Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanllyfni Gwynedd
Ysgol Baladeulyn Gwynedd
Ysgol Gynradd Nebo Gwynedd
Ysgol Gymuned Penisarwaun Gwynedd
Ysgol Rhiwlas Gwynedd
Ysgol Gynradd Rhostryfan Gwynedd
Ysgol Sarn Bach Gwynedd
Ysgol Y Gorlan Gwynedd
Ysgol Yr Eifl Gwynedd
Ysgol Waunfawr Gwynedd
Ysgol Glancegin Gwynedd
Ysgol Babanod Coedmawr Gwynedd
Ysgol Cymerau Gwynedd
Ysgol Bro Tegid Gwynedd
Ysgol y Traeth Gwynedd
Ysgol Gynradd Dyffryn Dulas Gwynedd
Ysgol Gynradd Dyffryn Ardudwy Gwynedd
Ysgol Bro Cynfal Gwynedd
Ysgol Edmwnd Prys Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanbedr Gwynedd
Ysgol Gynradd Pennal Gwynedd
Ysgol Talsarnau Gwynedd
Ysgol Gynradd Penybryn Gwynedd
Ysgol Bro Hedd Wyn Gwynedd
Ysgol Tanycastell Gwynedd
Ysgol Hirael Gwynedd
Ysgol Craig y Deryn Gwynedd
Ysgol Bro Llifon Gwynedd
Ysgol Gynradd Llandwrog Gwynedd
Ysgol Gynradd Llanystumdwy Gwynedd
Ysgol Beuno Sant Gwynedd
Abercanaid Community Merthyr Tudful
Caedraw Primary Merthyr Tudful
Gellifaelog Primary School Merthyr Tudful
Pantysgallog Primary School Merthyr Tudful
Trelewis Primary School Merthyr Tudful
Coed Y Dderwen Primary School Merthyr Tudful
Twynyrodyn Community School Merthyr Tudful
Edwardsville Primary School Merthyr Tudful
Dowlais Primary School Merthyr Tudful
Goetre Primary School Merthyr Tudful
St Aloysius Rc Merthyr Tudful
Betws Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Blaengarw Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Bryntirion Infants Pen-y-bont ar Ogwr
Cefn Cribwr Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Coety Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Ffaldau Pen-y-bont ar Ogwr
Nantymoel Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Nottage County Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Pil Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Trelales Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Croesty Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Corneli Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Ysgol Gymraeg Bro Ogwr Pen-y-bont ar Ogwr
Afon Y Felin Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Bryncethin Primary Pen-y-bont ar Ogwr
Caerau Primary School Pen-y-bont ar Ogwr
Penyfai Church In Wales Pen-y-bont ar Ogwr
Abermule Powys
Berriew Powys
Caersws Powys
Carno Powys
Carreghofa Powys
Llandinam Powys
Llanfair Caereinion Powys
Meifod Powys
Ladywell Green Powys
Guilsfield Powys
Llanidloes C.P. Powys
Hafren Junior Powys
Glantwymyn Powys
Maesyrhandir Powys
Mount St Infants Powys
Sennybridge Powys
Crickhowell C.P. School Powys
Llangynidr Powys
Irfon Valley Powys
Rhiw-Bechan Powys
Llanrhaeadr Ym Mochnant Powys
Bro Cynllaith Powys
Dafydd Llwyd Powys
Ysgol Y Mynydd Du Powys
Llanfechain Powys
Forden Powys
Trefonnen Powys
Newbridge Powys
Knighton Powys
Rhayader Powys
Llangedwyn Powys
St Michael's Powys
St Mary's (Powys) Powys
Llanerfyl Powys
Penderyn Primary Rhondda Cynon Taf
Oaklands Primary School Rhondda Cynon Taf
Alaw Primary School Rhondda Cynon Taf
Abernant County Primary Rhondda Cynon Taf
Coedpenmaen County Primary Rhondda Cynon Taf
Bodringallt Primary School. Rhondda Cynon Taf
Coedylan Primary School Rhondda Cynon Taf
Caegarw Primary School Rhondda Cynon Taf
Ffynnon Taf Primary School Rhondda Cynon Taf
Hawthorn Primary School Rhondda Cynon Taf
Llanilltud Faerdref Primary Rhondda Cynon Taf
Gelli Primary School Rhondda Cynon Taf
Hafod Primary School Rhondda Cynon Taf
Cwmdar County Primary School Rhondda Cynon Taf
Llwyncelyn Infants Rhondda Cynon Taf
Llanharan Primary School Rhondda Cynon Taf
Darrenlas Primary School Rhondda Cynon Taf
Pontyclun Primary Rhondda Cynon Taf
Tonyrefail Primary Rhondda Cynon Taf
Llwydcoed Primary School Rhondda Cynon Taf
Trallwng Infants School Rhondda Cynon Taf
Pengeulan Primary Rhondda Cynon Taf
Pontrhondda Primary School Rhondda Cynon Taf
Trehopcyn Primary Rhondda Cynon Taf
Pontygwaith Primary School Rhondda Cynon Taf
Trerobart Primary School Rhondda Cynon Taf
Porth Infants Rhondda Cynon Taf
Y.G.G.Pontsionnorton School Rhondda Cynon Taf
Perthcelyn Community Primary School Rhondda Cynon Taf
Heol Y Celyn Bilingual Primary Rhondda Cynon Taf
Tonypandy Primary School Rhondda Cynon Taf
Y.G.G.Aberdar Rhondda Cynon Taf
Trealaw County Primary School Rhondda Cynon Taf
Treorchy Primary Rhondda Cynon Taf
Tylorstown Primary School Rhondda Cynon Taf
Tref-y-Rhyg Primary School Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gymraeg Tonyrefail Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen Rhondda Cynon Taf
Y. G. G. G. Llantrisant Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gymraeg Bodringallt Rhondda Cynon Taf
Y.G.G. Llyn-Y-Forwyn Rhondda Cynon Taf
Ysgol Gymraeg Abercynon Rhondda Cynon Taf
Ygg Bronllwyn School Rhondda Cynon Taf
Hendreforgan Primary School Rhondda Cynon Taf
Penyrenglyn Primary Rhondda Cynon Taf
Gwauncelyn Primary School Rhondda Cynon Taf
Penrhiwceibr Primary Rhondda Cynon Taf
Ysgol Yr Eos Rhondda Cynon Taf
Ynyshir Community Primary Rhondda Cynon Taf
Aberdare Park Primary Rhondda Cynon Taf
Maerdy Primary School Rhondda Cynon Taf
Cwmbach Community Primary Rhondda Cynon Taf
Ynysboeth Community Primary Rhondda Cynon Taf
Abercynon Primary Rhondda Cynon Taf
Cymmer Primary School Rhondda Cynon Taf
Our Lady's R.C. Rhondda Cynon Taf
S.S.Gabriel And Raphael Prim Rhondda Cynon Taf
St. Margaret's Catholic Primary School Rhondda Cynon Taf
Aberdare Town C In W Primary Rhondda Cynon Taf
Cwmffrwdoer Primary Torfaen
New Inn Primary School Torfaen
Griffithstown Primary School Torfaen
Penygarn Community Primary School Torfaen
Blenheim Road Community Primary School Torfaen
Nant Celyn Primary School Torfaen
Ysgol Panteg Torfaen
Blaenavon Heritage Vc Primary School Torfaen
St. Davids Cwmbran R.C. School Torfaen
Padre Pio Rc Primary School Torfaen
Froncysyllte Wrecsam
Garth Cp Wrecsam
Ysgol Cynddelw Wrecsam
Llanarmon Dc School Wrecsam
Pontfadog Wrecsam
Cefn Mawr C P School Wrecsam
Ysgol Maes-Y-Llan Wrecsam
Ysgol Min y Ddol Wrecsam
Bwlchgwyn School Wrecsam
Black Lane C P School Wrecsam
Ysgol Bryn Tabor Wrecsam
Holt C.P. School Wrecsam
Ysgol Bodhyfryd Wrecsam
Ysgol I.D. Hooson Wrecsam
Ysgol Plas Coch Wrecsam
Penygelli C P School Wrecsam
Hafod Y Wern Community Primary School Wrecsam
Gwenfro Community Primary Wrecsam
Park Community Primary School Llay Wrecsam
Ysgol Maes y Mynydd Wrecsam
Gwersyllt Community Primary School Wrecsam
Penycae Community Primary School Wrecsam
Ysgol y Waun Wrecsam
Ysgol Bro Alun Wrecsam
Borras Park Community Primary School Wrecsam
Pentre Ciw Voluntary Controlled Wrecsam
Borderbrook School Wrecsam
Bronington Church In Wales V.A Wrecsam
Madras Va School Wrecsam
St Chad's Church In Wales Aided School Wrecsam
All Saints Voluntary Aided Sch Wrecsam
St Mary's Overton Wrecsam
St Paul's Voluntary Aided Wrecsam
Ysgol Gynradd Amlwch Ynys Môn
Ysgol Gynradd Beaumaris Ynys Môn
Ysgol Cemaes Ynys Môn
Ysgol Gymuned Dwyran Ynys Môn
Ysgol Esceifiog Ynys Môn
Ysgol Gymuned Y Ffridd Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llanbedrgoch Ynys Môn
Ysgol Gymuned Llanfechell Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llangoed Ynys Môn
Ysgol Gymuned Llannerch-Y-Medd Ynys Môn
Ysgol Pencarnisiog Ynys Môn
Ysgol Santes Gwenfaen Ynys Môn
Ysgol Gynradd Rhosneigr Ynys Môn
Ysgol Gynradd Rhosybol Ynys Môn
Ysgol Gynradd Talwrn Ynys Môn
Ysgol Gymuned y Fali Ynys Môn
Ysgol Llanfawr Ynys Môn
Ysgol Gynradd Niwbwrch Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Tywyn Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llandegfan Ynys Môn
Ysgol Gynradd Y Borth Ynys Môn
Ysgol Gynradd Kingsland Ynys Môn
Ysgol Rhyd y Llan Ynys Môn
Ysgol Gynradd Parc Y Bont Ynys Môn
Ysgol Gynradd Llangaffo Ynys Môn
Ysgol Santes Fair Ynys Môn

Cliciwch yma i fynd yn ôl.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol