Tân Llangamarch: Merch, 4, yw'r chweched fu farw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Lluniau o'r awyr o'r tŷ gafodd ei ddifetha gan dân ym Mhowys

Mae enw chweched person fu farw mewn tân mewn tŷ yn Llangamarch, Powys ddiwedd fis Hydref wedi ei gyhoeddi.

Bu farw Gypsy Grey Raine, pedair oed, gyda David Cuthbertson, 68, a phedwar o blant eraill yn y tân ar 30 Hydref.

Mae cyrff Patch Raine, chwech oed, Just Raine, 11, Reef Raine, 10, Misty Raine, naw oed, a Mr Cuthbertson eisoes wedi eu hadnabod.

Mewn cwest ddydd Mercher, daeth cadarnhad bod corff Gypsy wedi ei adnabod yn dilyn profion fforensig ar ei dannedd a'i hesgyrn.

Clywodd y cwest yn Aberdâr bod difrifoldeb y tân wedi'i gwneud yn "anodd adnabod y cyrff".

Roedd un corff wedi'i ganfod ar ben rwbel yn y tŷ ond doedd y cyrff eraill ddim i'w gweld pan aeth ymchwilwyr i'r cartref.

Dywedodd yr Arolygydd Jacqui Lovett o Heddlu Dyfed-Powys wrth y gwrandawiad bod cymariaethau DNA wedi cael eu defnyddio i adnabod y pum corff cyntaf.

Doedd hynny ddim yn bosib ar gorff Gypsy gan ei fod wedi'i losgi cymaint.

Llwyddodd tri o blant eraill, oedd yn 10, 12 a 13 oed, i ddianc yn ddianaf o'r adeilad, ac maen nhw wedi bod yn cael gofal gan aelodau eraill o'r teulu.

Yn gynharach fe ddywedodd plismyn bod y tŷ yn cael ei dynnu i lawr fesul bricsen er mwyn cadw pob tystiolaeth.

Nid oes esboniad i achos y tân hyd yn hyn.