Hywel Dda'n ymddiheuro i Adam Price am wybodaeth 'anghywir'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod nhw wedi methu'r cais am gyfarfod gyda AC Plaid Cymru, Adam Price yn gynharach yn y mis

Mae bwrdd iechyd wedi ymddiheuro i AC Plaid Cymru, Adam Price am ryddhau gwybodaeth anghywir i Lywodraeth Cymru ynglŷn â chynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau ysbytai yng ngorllewin Cymru.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Hywel Dda eu bod nhw wedi methu'r cais am gyfarfod gyda Mr Price yn gynharach yn y mis.

Mewn ffrae danllyd ddydd Mawrth, dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones wrth y Senedd fod Mr Price wedi anwybyddu dau gais i gwrdd gyda'r bwrdd iechyd dros gynlluniau i ad-drefnu gwasanaethau.

Ond dywedodd Mr Price ei fod wedi gyrru e-bost at Hywel Dda bythefnos yn ôl i geisio trefnu cyfarfod gyda'r prif weithredwr.

'Anghywirdeb'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Roedd y cais a wnaed gan swyddogion o Grŵp Iechyd a Gofal Cyhoeddus Llywodraeth Cymru yn benodol ynglŷn â pha fath o drafodaethau oedd wedi digwydd ar raglen ad-drefnu gwasanaethau ysbytai.

"Fe wnaethom ddarparu dyddiadau o gyfarfodydd a cheisiadau am gyfarfodydd ar y pwnc penodol hwnnw'n unig. Ni wnaethom rannu cynnwys unrhyw e-bost na chwaith unrhyw drafodaeth.

"Rydym wedi ymddiheuro i Adam Price AC fod na anghywirdeb yn ein briff i Lywodraeth Cymru, yn benodol, cais a dderbyniwyd yn Ionawr 2018 i gynnal cyfarfod i gael diweddariad a thrafodaeth i drafod mater etholaeth, a wnaethom fethu.

"Fe fydd y cyfarfod yma yn rhoi cyfle amlwg i drafod datblygiad y strategaeth Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol, ac mae dyddiad dros dro eisoes wedi'i osod yn y dyddiadur am gyfarfod."

Dadansoddiad Tomos Livingstone, Uned Wleidyddol BBC Cymru

Drannoeth y dadlau daeth y datgymalu, ac - i raddau - yr edifaru.

Y cyhuddiad yn erbyn Adam Price oedd un o ragrith; ei fod e wedi galw am drafod brys â'r bwrdd iechyd yn gyhoeddus, tra'n breifat yn anwybyddu ymdrechion i gysylltu ag ef.

Ond erbyn heno mae'r bwrdd iechyd wedi cyfaddef nad oedden nhw wedi rhoi darlun cyflawn i Lywodraeth Cymru - roedd Mr Price wedi cysylltu wedi'r cyfan.

Y drafferth i Carwyn Jones yw bod y cyfiawnhad dros gymryd y cam dadleuol i ddefnyddio'r wybodaeth er mwyn ymosod yn wleidyddol ar Mr Price yn y Senedd ddydd Mawrth - hynny yw cyhuddo'r AC Plaid Cymru o ragrith - yn anodd nawr i amddiffyn gan fod y ffeithiau wedi newid.

Mae Mr Jones wedi dweud y bydd e'n cywiro'r record wedi i yntau siarad â'r bwrdd iechyd, ond erys dau gwestiwn - a fydd ymddiheuriad i Mr Price, ac oedd hyn oll yn ffrae oedd angen i brif weinidog dan bwysau ei gael?

Dywedodd llefarydd ar ran y prif weinidog bod dau fater ar wahân yn bodoli: "Yn gyntaf, os wnaeth Hywel Dda roi gwybodaeth anghywir yna mae hynny'n amlwg yn anffodus ac maen nhw'n iawn i ymddiheuro.

"Mae'r prif weinidog wedi mynnu esboniad llawn gan y bwrdd iechyd, a pan fydd hynny'n cyrraedd, bydd yn hapus i gywiro'r mater os bydd angen."