Didcot: Ystyried dwyn cyhuddiadau o ddynladdiad

didcot Image copyright Heddlu Dyffryn Tafwys
Image caption Bu farw'r dynion pan gwympodd rhan o bwerdy Didcot ym mis Chwefror 2016

Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaethau pedwar dyn yng ngorsaf bŵer Didcot yn ystyried dwyn cyhuddiadau o ddynladdiad.

Bu farw'r dynion pan gwympodd rhan o'r pwerdy ym mis Chwefror 2016.

Clywodd gwrandawiad cyn y cwest yn Llys Crwner Rhydychen am wybodaeth ddiweddar sydd wedi dod i law Heddlu Dyffryn Tafwys.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn edrych ar gyhuddiadau o ddynladdiad corfforaethol, dynladdiad drwy esgeulustod difrifol, a chyhuddiadau o dorri rheolau iechyd a diogelwch.

Image copyright Lluniau teulu
Image caption Gyda'r cloc o'r top chwith: John Shaw, Christopher Huxtable, Michael Collings, a Ken Cresswell

Dywedodd y ditectif uwch-arolygydd Craig Kirby wrth y crwner, Darren Salter, fod ffeil yn cynnwys y dystiolaeth newydd wedi ei gyflwyno i Wasanaeth Erlyn y Goron ar 29 Rhagfyr.

Ychwanegodd: "Mae nifer o unigolion a chwmnïau yn cael eu hamau o fod wedi cyflawni'r troseddau hyn, ac wedi eu cyfweld gan yr heddlu."

Dywedodd Mr Salter fod swyddogion wedi cynnal 1,921 o gyfweliadau â thystion ac nid oedd dyddiad wedi ei bennu ar gyfer cwblhau'r ymchwiliad.

Bu farw'r gweithwyr Ken Cresswell, 57, a John Shaw, 61, o Rotherham, Michael Collings, 53, o ogledd ddwyrain Lloegr, a Christopher Huxtable, 34, o Abertawe, yn y digwyddiad.

Fe gymerodd fwy na chwe mis i adfer eu cyrff o'r safle.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol