Beth yw'r gair Cymraeg am 'bobsleigh'?

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Beth mae Mica yn ei wthio yn y llun yma?

Mae'r ffaith fod Cymraes wedi ei dewis i gystadlu yng Ngemau Olympaidd y Gaeaf yn newyddion da.

Ond prin yw'r cyfle yng Nghymru i roi cynnig ar y gamp y bydd Mica Moore yn cynrycholi Prydain ynddi yn Ne Corea ac fe achosodd gur pen i Cymru Fyw wrth geisio darganfod gair Cymraeg amdani.

Beth yw bobsleigh yn Gymraeg? A beth yw'r ferf, bobsleighing?

Doedd dim golwg mewn nifer o eiriaduron ar-lein.

Dim ar wefan y Llywodraeth, Byd Term Cymru:

A dim golwg am chwaith yng Ngeiriadur Prifysgol Cymru, y Coleg Cymraeg na Geiriadur Bangor.

Fe ofynnon ni am eich help ac fe gawson ni awgrymiadau creadigol.

"Chwimsled" gan Islwyn Jones, "chwimgwch" gan Bethan Eirian Jones, "sboncled" meddai Ian Perryman ac "yslêdbob" awgrymodd Rhŷn Williams.

Dywedodd David James mai "sledj-ia" ydy'r term yng Nghaernarfon, beth am "sgwdsled" cynigiodd Bethan Griffiths a "roced rhew" oedd cynnig dramatig Jane Harries.

"Bobsled" yw'r term mae adran chwaraeon Radio Cymru yn ei ddefnyddio ond dydi hwn "ddim yn gynnig gwych dwi'n cyfaddef" meddai'r gohebydd chwaraeon Cennydd Davies.

Ond mae'n debyg eu bod nhw'n iawn wedi'r cyfan.

Fe gawson ni synnwyr gan Ffion Wynne o Gonwy a eglurodd ein bod wedi bod yn edrych yn y llefydd anghywir: "Os edrychwch dan 'bob' [ac nid bobsleigh] yng Ngeiriadur yr Academi fe welwch chi bobsled a sled rasio am bob-sleigh, a bobsledio a rasio slediau ar gyfer y weithred."

Ar Twitter fe wnaeth Busnes Da dynnu ein sylw hefyd at lle i gael hyd i'r term:

Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanolGweld mwy ar Twitter

Ond mae defnyddwyr Cymru Fyw yn amlwg yn hoffi chwarae gyda geiriau. Cafwyd sawl cynnig arall llawn dychymyg dros ebost a'r cyfryngau cymdeithasol:

  • "Sgefrgwch" gan Rhydian Davies
  • "Sglefboncyrs?" gan Siarl Siviyer Dixon.
  • "Carllysg" gan Lois Shaw-Evans.
  • "Sigl-sled a sigl-sledio" gan Melanie Davies.
  • "Sgledryn" gan Eleri Surrey.
  • "Ceitgart" gan Steff Marc Rees.
  • "Gwîbarch" gan Carwen.
  • "Sledwib" gan Tiwtor Ann.
  • "Sgledgwch" gan Brad Jones.
  • "Sglefbod" gan Howard Hughes.

Ond "mae bobsled a bobsledio yn iawn" meddai Sharon Larkin a Nesta Lewis hefyd yn dweud ei bod hithau'n ffafrio'r term sydd yn Ngeiriadur yr Academi yn barod.

Diolch i chi i gyd am eich cynigion difyr!

A phob lwc i Mica ar ei bobsled - neu ei 'roced rhew' - yn Ne Corea.