Cau ffyrdd wedi digwyddiad ym maes parcio Asda Queensferry

Yr olygfa ym maes parcio Asda ,Queensferry Image copyright Samantha Brownlie

Mae Heddlu'r Gogledd wedi stopio car ym maes parcio archfarchnad yn Sir y Fflint fel rhan o ymchwiliad i ddigwyddiad yn Stoke-on-Trent.

Cafodd y car ei atal ym maes parcio Asda yn Queensferry ar gais Heddlu Sir Stafford.

Dywed y llu eu bod eisiau siarad gyda'r gyrrwr ar ôl i ddynes gael ei hanafu gyda chyllell brynhawn Mercher yn ardal Longton, Sir Stafford.

Mae dyn 48 oed bellach wedi ei arestio ar amheuaeth o geisio llofruddio.

Cafodd y ddynes ei chludo mewn ambiwlans i Ysbyty Brenhinol Stoke.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio ar yrwyr i osgoi'r ardal o amgylch yr archfarchnad oherwydd tagfeydd traffig wedi iddyn nhw atal y cerbyd.

Mae'r digwyddiad yn Longton yn cael ei ddisgrifio fel achos o drais domestig.

Pynciau Cysylltiedig