Cyhuddo dyn o losgi cerbyd heddlu ger Casnewydd

cerbyd heddlu Image copyright Heddlu gwent

Mae Heddlu Gwent wedi cyhuddo dyn 26 oed o Gasnewydd o gynnau tân yn fwriadol gan fwriadu peryglu bywyd.

Fe gafodd un o gerbydau'r heddlu ei roi ar dân ger gorsaf heddlu Betws ger Casnewydd ddydd Sul 14 Ionawr.

Dyma'r ail ddigwyddiad o'i fath yn yr ardal, ond chafodd neb eu hanafu.

Mae'r dyn o Gasnewydd wedi ei gadw yn y ddalfa, i ymddangos o flaen y llys ar 27 Chwefror.