AS yn mynnu ymddiheuriad am neges 'sarhaus' grŵp LGBT

David TC Davies Image copyright Tŷ'r Cyffredin

Mae David Davies wedi mynnu ymddiheuriad gan grŵp LGBT Ceidwadol wnaeth drydar yn beirniadu barn yr AS ar hawliau pobl drawsryweddol.

Ers hynny mae'r grŵp wedi cyfaddef fod y neges, oedd yn disgrifio barn Mr Davies fel un "ffiaidd", o bosib wedi pechu.

Yn ymateb, dywedodd bod yr iaith gafodd ei ddefnyddio yn "warthus", a galwodd am ymchwiliad.

Dywedodd Mr Davies y byddai'n gwneud cwyn i gadeirydd y Blaid Geidwadol, Brandon Lewis, am y mater ddydd Llun.

'Sarhaus'

Mae Mr Davies yn feirniadol o hawliau i bobl drawsryweddol, ac roedd wedi ymuno mewn trafodaeth ar Twitter ynglŷn â gwaharddiad i aelod o'r Blaid Lafur am gyhoeddi neges oedd yn dweud: "Mae merched trawsryweddol yn ddynion."

Roedd Mr Davies wedi dweud: "Dyw rhywun sydd â phidyn a cheilliau yn bendant ddim yn fenyw. Dylai hyn fod yn ffaith fiolegol, nid testun dadl wleidyddol."

Fe wnaeth grŵp Ceidwadwyr LGBT+ ymateb trwy ddweud: "Mae barn trawsffobig David Davies yn ffiaidd ac nid yw'n cyd-fynd â pholisi'r Blaid Geidwadol."

Roedd y neges hefyd yn cynnwys ymadrodd oedd yn cyfleu term anghynnes yn erbyn Mr Davies.

Wrth ymateb dywedodd yr AS fod y rheg oedd yn cael ei gyfleu yn un "sarhaus a gwrth-fenywod".

Image copyright AFP
Image caption Dywedodd cyfrif Twitter Ceidwadwyr LGBT+ y byddan nhw'n cadw at safonau uwch yn y dyfodol

Yn hwyrach fe wnaeth y cyfrif Ceidwadwyr LGBT+ drydar yn dweud bod eu neges i fod yn un ysgafn, ac y gallai fod wedi pechu rhai pobl.

Ychwanegon nhw nad dyna eu bwriad, ac y byddan nhw'n cadw at safonau uwch yn y dyfodol.

Yn siarad â BBC Cymru ddydd Llun, dywedodd Mr Davies: "Rydw i eisiau ymddiheuriad. Rydw i eisiau rhoi stop ar hyn.

"Dydw i ddim yn meddwl bod hyn yn dderbyniol. Mae'n fater disgyblu.

"Mae'n achos ble mae rhai pobl o fewn y Blaid Geidwadol yn anghytuno am rai agweddau o'n polisi, ond does ganddyn nhw ddim hawl i fy sarhau yn y modd hwnnw."

Mae Llywodraeth y DU yn ystyried cynlluniau ar hyn o bryd i wneud y broses gyfreithiol o newid rhyw yn haws.

Mae BBC Cymru wedi gwneud cais am sylw gan y Ceidwadwyr.

Pynciau Cysylltiedig