Cwpan FA Lloegr: Notts County 1-1 Abertawe

Jon Stead scores for Notts County Image copyright Getty Images
Image caption Jon Stead yn dod â'r tîm cartref yn gyfartal yn yr ail hanner

Bydd Abertawe a Notts County yn ailchwarae am le ym mhumed rownd Cwpan FA Lloegr yn dilyn gêm gyfartal yn Meadow Lane.

Prin oedd ymosodiadau Notts County yn ystod yr hanner cyntaf ac roedd Abertawe yn ymosod yn gyson ar hyd y ddwy asgell.

Roedd y cefnwr ifanc Connor Roberts yn gwneud gwaith da yn gyson ond roedd Notts County yn ei gwneud hi'n anodd yn y blwch cosbi drwy gasglu llawer iawn o'r chwaraewyr yn ôl.

Wrth i'r hanner cyntaf ddod i ben daeth Wilfried Bony yn agos iawn at sgorio gyda pheniad cadarn.

Ymhen munud fe ddaeth y cyfle i Luciano Narsingh a chydag ergyd troed dde i gornel chwith y gôl roedd yr ymwelwyr ar y blaen.

Ailchwarae

Roedd chwaraewyr Notts County ar dân ar ddechrau'r ail hanner, gan fethu pedwar cyfle da wrth i Abertawe ymddangos yn fregus.

Ond wedi chwarter awr o bwyso trwm gan fe sgoriodd Jon Stead i'r tîm cartref gyda chymorth gan Jorge Grant.

Cafodd Abertawe afael ar y gêm unwaith eto ond roedd Notts County, sydd dair cynghrair yn is na'r Elyrch, yn amddiffyn yn gadarn yn y deg munud olaf er mwyn lladd y gêm.

Gyda dau funud i fynd daeth cyfle gyda chroesiad gan Tom Carroll a pheniad gan Bony, ond taro'r postyn wnaeth yr ymosodwr.

Bydd y gêm felly'n cael ei hailchwarae yn Stadiwm Liberty.

Pynciau Cysylltiedig