Tân yn difrodi tafarn enwog yn Llanfihangel-y-Creuddyn

Y Ffarmers Image copyright Ifan Jones Evans

Gydol ddydd Sadwrn mae'r gwasanaeth tân wedi bod yn diffodd tân mewn tafarn enwog yn Llanfihangel-y-Creuddyn ger Aberystwyth.

Cafodd y gwasanaethau tân eu galw i dafarn Y Ffarmers am 07.26 ac mae'n debyg bod yr adeilad wedi cael ei ddifrodi'n sylweddol.

Image copyright Ifan Jones Evans

Does neb wedi cael ei anafu a ni chredir fod neb yn y dafarn ar y pryd.

Cafodd criwiau o Aberystwyth, Tregaron a Machynlleth eu galw ac fe fuont yn diffodd y tân gydol y bore.

Image copyright Ifan Jones Evans

Dywedodd Julie Williams sy'n warden yn yr eglwys leol ei fod yn sioc ac yn siom i'r gymuned.

"Mae'r dafarn wastad yn ganolbwynt pethau ac ry'n wedi cael sioc a siom anferth o glywed y newyddion a gweld y lluniau.

"Cymuned fach i ni yma yn Llanfihangel-y-Creuddyn ond ry'n yn gymuned glos ac mae rhywbeth fel hyn yn effeithio arnon ni i gyd.

"Os oes digwyddiad yn y pentre mae'r dafarn wastad yn gysylltiedig ag e - ac fe fyddwn yn colli'r lle yn fawr."

Yn y gorffennol mae tafarn Y Ffarmers wedi ennill sawl gwobr ac wedi ymddangos mewn llawlyfrau blaenllaw.