Hwb o £40,000 i gynllun cadwraeth yn Sir Benfro

Pony grazing on the St David's Peninsula, Pembrokeshire Image copyright Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Image caption Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar 60 milltir o arfordir Penfro

Bydd 50 hectar o arfordir Sir Benfro yn cael ei adfywio gan gynllun cadwraeth newydd.

Mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi derbyn £40,000 o'r People's Postcode Lottery i wella cyflwr cynefinoedd rhostir a glaswelltir yng ngogledd y sir.

Bydd y cynllun yn canolbwyntio ar ailgyflwyno pori o nifer o safleoedd.

Y nod yw gwella'r safle i ystod eang o fywyd gwyllt gan gynnwys brain coesgoch - adar prin sydd i'w gweld ar glogwyni.

'Y pori'n bwysig'

Rheolwr cefn gwlad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng ngogledd Penfro yw Mark Underhill, a dywedodd: "Mae pori ar fryniau'r arfordir yn arfer amaethyddol traddodiadol, ac mae'n hanfodol creu'r amgylchiadau lle gall blodau gwyllt ffynnu a lle gall y brain coesgoch fwydo.

"Heb y pori, yn enwedig gan wartheg, mae gwellt breision a llwyni fel y ddraenen ddu yn rheoli, ac ry'n ni'n colli'r blodau arfordirol godidog."

Bydd y gwaith yn cynnwys gosod isadeiledd ar gyfer da byw, megis ffensys, giatiau ac ati, a threfnu digwyddiadau cyhoeddus.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn berchen ar dros 60 milltir o arfordir gogledd Sir Benfro gan gynnwys 30 fferm a 25 o fythynnod.

Pynciau Cysylltiedig