Dynes yn gwadu llofruddio ei mam oedrannus, Betty Guy

Betty Guy Image copyright Wales News Service
Image caption Bu farw Betty Guy ym mis Tachwedd 2011

Mae dynes o Sir Benfro sydd wedi ei chyhuddo o ladd ei mam wedi dweud wrth reithgor bod eu perthynas yn "anhygoel" ac na fyddai fyth wedi cytuno i ddod â'i bywyd i ben.

Mae Penelope John, 50, a'i mab, Barry Rogers, 33, yn gwadu llofruddio Betty Guy, oedd yn 84 oed.

Dywedodd y byddai'n gweld ei mam sawl gwaith yr wythnos ac mai dim ond hi oedd ar gael i fynd â hi i apwyntiadau.

Clywodd y rheithgor yn Llys y Goron Abertawe bod Ms Guy yn wael ac yn credu ei bod yn dioddef o ganser.

Dywedodd Ms John ei bod gartref yn Llandudoch noson y farwolaeth pan gafodd alwad ffôn gan un o gyfeillion ei mam yn dweud bod Ms Guy am ei gweld am nad oedd yn teimlo'n dda.

Fe deithiodd yno'n syth - taith sy'n cymryd oddeutu awr.

'Mi ddaw drwyddi'

Image copyright Wales news service
Image caption Dywedodd Penelope John ei bod wedi'i "llorio" pan gafodd ei harestio

Dywedodd bargyfreithiwr yr amddiffyn, Nadine Radford QC: "Mae yna awgrym eich bod wedi cytuno i helpu eich mam i farw - beth yw'ch ymateb i hynny?"

Atebodd Ms John: "Fyddwn i fyth yn cytuno i ddod â'i bywyd i ben - fy mam oedd fy mywyd. Fe wnes i fy ngorau i'w chadw i fynd."

Dywedodd ei bod wedi ffonio'i mab a dweud wrtho bod ei nain yn sâl iawn, a bod yntau wedi ateb: "Mi fydd hi'n iawn, mi ddaw drwyddi."

Ond fe gytunodd Mr Rogers wedyn i deithio i Sir Benfro o'i gartref yng Ngwlad yr Haf i weld ei nain ar ôl i Ms John "swnian" arno.

Image copyright Wales News Service
Image caption Mae Penelope John a Barry Rogers yn gwadu cyhuddiad o lofruddiaeth

Dywedodd bod llwch ei mam wedi eu gwasgaru yn ei gardd a'i bod yn ymweld â nhw bob bore.

Dywedodd Ms John wrth y llys iddi godi yng nghanol y nos i fynd i'r tŷ bach a gweld bod golau ymlaen yn ystafell wely ei mam, ac mai dyna pryd y gwnaeth hi sylweddoli bod Ms Guy wedi marw yn ei gwely.

Aeth i'r 'stafell a galw ar ei mam ond doedd dim ateb.

Pan gyrhaeddodd Mr Rogers y tŷ, dywedodd Ms John iddi ddweud wrtho. "Rwy'n meddwl dy fod wedi ei cholli hi."

Wedi'i llorio

Fe wadodd Ms John awgrym Ms Radford ei bod wedi rhoi tabledi Diazepam a Zopiclone mewn wisgi a'i roi i'w mam ei yfed.

Dywedodd: "Na, prin roedd hi'n gallu yfed paned o de... fydden ni ddim wedi rhoi dim byd felly iddi."

Ychwanegodd ei bod wedi'i "llorio" pan gafodd ei harestio ar amheuaeth o lofruddio.

Mewn ymateb i dystiolaeth gafodd ei gasglu ar ôl i'r heddlu osod offer recordio cudd yn ei chartref, dywedodd Ms John bod ei mab wedi rhagweld y posibilrwydd yna, a'i fod wedi awgrymu i'r ddau drin y sefyllfa fel jôc.

Fe fydd y llys yn ailymgynnull ddydd Llun, pan fydd y diffynyddion yn cael eu croesholi.