Cronfa ganser yn cyrraedd y nod wedi 'rhodd arbennig'

Tad Owen ac Owen Image copyright Llun teulu
Image caption Cafodd Owen Thomas (dde) wybod fod ganddo ganser prin cyn y Nadolig

Mae cronfa gafodd ei sefydlu gan deulu a ffrindiau bachgen gafodd ddiagnosis o ganser prin cyn y 'Dolig wedi cyrraedd y nod, gwta wythnos ers ei sefydlu.

Cafodd Owen Thomas, sydd yn mynd i Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern ac yn cael ei ddisgrifio fel "gŵr bonheddig", y newyddion bod ganddo'r salwch yn ei geg a chefn ei wddw ddau ddiwrnod cyn y Nadolig.

Ar ôl cael cemotherapi cafodd wybod ei fod angen triniaeth proton fydd yn targedu'r celloedd canser yn Jacksonville, Florida.

Nod y gronfa ydy gwneud yn siwr y gall y teulu cyfan fynd i'r Unol Daleithiau er mwyn iddo barhau gyda'i driniaeth yno.

Jac Bach

Roedd y gronfa'n llewyrchus yn barod, ac wedi hel £10,000 wedi i gyd-ddisgyblion a chyfellion Owen gynnal nifer o weithgareddau yn yr ysgol.

Ond nos Iau, daeth galwad ffôn annisgwyl gan Sian Gimblet - hi ddechreuodd elusen Jac Bach.

Image copyright Jac Bach
Image caption Fe sefydlodd Sian Gimblet yr elusen ar ôl colli ei mab, Jac

Fe gollodd Sian ei mab, Jac yn 2015, a sefydlodd yr elusen er cof amdano, er mwyn helpu teuluoedd â phlant difrifol wael.

Wedi iddi weld stori Owen ar wefannau cymdeithasol, fe gysylltodd â'r ysgol a chynnig £15,000 i'r gronfa.

Yn ôl Sian "dyna brif bwrpas yr elusen".

"Dyna o'n i moyn wneud pan sefydlon ni fe, achos bo' ni wedi bod mewn sefyllfa fel 'na'n hunen.

"Ni'n gw'bod pa mor anodd yw e i ga'l arian jysd i fyw bywyd pob dydd heb son am fynd i ga'l triniaeth i ben draw'r byd.

"Ni'n rili chuffed ein bod ni'n gallu helpu teulu mor lovely i alluogi iddyn nhw wneud beth sydd angen ei wneud."

Image copyright Llun teulu
Image caption Mae ffrindiau Owen yn awyddus i fod yn gefn iddo gan ddweud ei fod o wedi bod yn ffrind da iddyn nhw

Er rhodd hael elusen Jac Bach, parhau mae'r ymdrech i godi arian i gronfa Owen, ac yn ôl dirprwy bennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern, Alan Williams, mae'r targed yn codi o hyd.

"Roedd y targed gwreiddiol yn £15,000... Mae'r targed rwan wedi codi i £30,000, felly mae'r holl beth yn dal i dyfu."

'Newyddion ardderchog'

Mae rhai o gyfeillion agosaf Owen ymhlith y rhai fu'n rhan o'r ymdrech i sefydlu'r gronfa, ac yn ôl Jac, sy'n yr un flwyddyn ag Owen yn yr ysgol, "mae'n newyddion ardderchog, oherwydd 'tase hyn heb ddigwydd, bydde'n rhaid iddo fe sefyll ar ei ben ei hun drwy hyn i gyd".

"Drwy godi'r arian, mae ei deulu'n gallu bod allan 'na gyda fe i gadw cwmni. Mae'n rhoi hwb ychwanegol i helpu fe wthio drwy hyn."

Image caption Mae'r ymdrech yn parhau i godi rhagor o arian, yn ol dirprwy bennaeth Ysgol Bro Edern, Alan Williams

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol