Gwaharddiad môr gyllyll ddim yn llwyddo

razor clams Image copyright Thinkstock
Image caption Mae'r gwaharddiad fod i asesu'r stoc

Yn ôl ymgyrchwyr dyw'r gwaharddiad ar bysgota môr gyllyll ar draeth yn y gogledd ddim yn llwyddo.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y gwaharddiad ar gasglu môr gyllyll (razor clams) yn Llanfairferchan, Conwy tan 31 Rhagfyr 2018.

Yn ôl llefarydd does yna ddim casgliad wedi bod ers Awst 2017 ond mae AC Aberconwy yn dweud bod "casglwyr yn parhau i gyrraedd".

Mae Janet Finch-Saunders yn dweud bod angen gweithredu llymach.

Daeth pryderon ynglŷn â chynaeafu môr gyllyll i'r amlwg yn 2013 pan dynnwyd llun o dros 100 o bobl yn eu hel ar y traeth.

Yn ddiweddarach fe gipiodd swyddogion y cyngor yr offer sy'n eu casglu.

Fis Hydref diwethaf cyflwynodd Vanessa Dye ddeiseb i Lywodraeth Cymru yn gofyn am astudiaeth ar gyflwr gwelyau'r môr gyllyll er mwyn cyflwyno rheolau arbennig ynglyn â maint a chyflwyno cyfyngiadau rhwng misoedd Mai a Medi.

Dywedodd Ms Dye, sy'n byw yn yr ardal: "Mae'r casglwyr yn parhau i ddod ac yn mynd â'r pysgod - mae'n bryder amgylcheddol mawr i ni".

Image copyright Oliver Mills
Image caption Cafodd y gwaharddiad ar bysgota môr gyllyll ei gyflwyno ar 18 Awst 2017 ac yn wreiddiol roedd e fod i bara tan 31 Rhagfyr 2017

Wrth siarad yn y pwyllgor deisebau ddydd Mawrth dywedodd Ms Finch-Saunders bod y "gymuned yn flin iawn gyda'r hyn sydd wedi digwydd".

Dywedodd bod yna arwyddion i hysbysu pobl am y gwaharddiad ond ar "adegau nad oedd yno swyddogion i'w weithredu".

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Does yna ddim pysgota môr gyllyll wedi bod yn Llanfairfechan ers i'r gwely gau ar 18 Awst 2017 ac mae'r swyddogion yn cadw llygad ar yr ardal yn gyson.

"Mae swyddogion hefyd yn gweithio gydag asiantaethau eraill er mwyn ymchwilio a yw plant ifanc yn cael eu defnyddio i bysgota a does dim un trosedd wedi'i chyflawni."

Roedd Ms Finch-Saunders wedi codi pryderon ar un adeg am blant ifanc yn cael eu gorfodi i weithio ond yn ddiweddarach dywedodd nad oedd sail i'r straeon yr oedd hi wedi'u clywed.