Gwobrwyo goreuon byd theatr Cymru ond beirniadu'r dewis

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Opra Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Wythnos yng Nghymru Fydd yn ennill y cynhyrchiad gorau yn yr iaith Gymraeg

Wythnos yng Nghymru Fydd sydd wedi ennill y wobr am y cynhyrchiad gorau yn yr iaith Gymraeg yn seremoni Gwobrau Theatr Cymru.

Eleni roedd rhai yn anhapus am nad oedd yr enwebiadau yn adlewyrchu amrywiaeth o fewn y diwydiant.

Mae BBC Cymru wedi cael ar ddeall nad aeth staff National Theatre Wales i'r seremoni yng Nghasnewydd nos Sadwrn oherwydd eu hanfodlonrwydd.

Ddydd Gwener daeth i'r amlwg bod actorion a chynhyrchwyr wedi arwyddo llythyr agored yn beirniadu yr enwebiadau ar gyfer Gwobrau Theatr Cymru.

Mae nhw'n honni nad oedd yr enwebiadau yn adlewyrchu amrywiaeth byd y theatr ac yn dweud bod "actorion gwyn yn chwarae rhan cymeriadau nad oedd yn wyn".

Yn ôl y trefnwyr, roedd 'na dros bedwar deg o adolygwyr wedi penderfynu ar y rhestrau ac yr oedd gan y rhai hynny arbenigedd ym mhob maes perfformio.

Enillwyr eraill

Roedd yna wobrau hefyd i nifer o gynhyrchiadau Cymraeg eraill.

Enillwyd y wobr am y berfformwraig orau yn yr iaith Gymraeg gan Caryl Morgan am ei rhan yn Yfory gan gwmni Theatr Bara Caws ac awdur y ddrama honno Sion Eirian a enillodd y wobr am y dramodydd gorau.

Ffynhonnell y llun, Theatr Bara Caws
Disgrifiad o’r llun,
Caryl Morgan yn ennill y wobr am y perfformwraig orau am ei rhan yn Yfory ac awdur y ddrama Sion Eirian yn ennill y wobr am y dramodydd gorau

Richard Lynch a enillodd y wobr am y perfformiwr Cymraeg gorau a hynny am ei ran yn Macbeth.

Disgrifiad o’r llun,
Richard Lynch yn ennill gwobr y perfformiwr gwrywaidd gorau am ei ran yn Macbeth

Sieiloc - sioe am y masnachwr enwog o Fenis a enillodd y cynhyrchiad teithiol gorau yn yr iaith Gymraeg.

Ffynhonnell y llun, Rhodri Miles
Disgrifiad o’r llun,
Sieiloc (Rhodri Miles) a enillodd y sioe deithiol orau yn yr iaith Gymraeg
Ffynhonnell y llun, Cwmni'r Frân Wen
Disgrifiad o’r llun,
Mwgsi (Cwmni'r Frân Wen) oedd yn fuddugol am y sioe Gymraeg orau i blant

Enillwyd y wobr orau ar gyfer sioe i blant a phobl ifanc gan Mwgsi (Cwmni'r Frân Wen) sef drama a oedd yn portreadu'r unigrwydd a'r enwogrwydd o fod yn berson ifanc yn dioddef o ganser.

Roedd yna wobr hefyd i ddylunwyr Cwmni Theatr Arad Goch am eu rhan yn Gwledd Gwyddno yn Aberystwyth yn ystod yr haf.

Y canlyniadau yn llawn:

DYLUNIO A / NEU GWISGOEDD GORAU

Buddug James Jones & Anneliese Mowbray, Gwledd Gwyddno, Cwmni Theatr Arad Goch

CYFARWYDDWR GORAU

Tamara Harvey, Uncle Vanya, Theatr Clwyd & Sheffield Theatres

GOLEUO GORAU

Joe Fletcher, Macbeth, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw a gyda chefnogaeth gan Chapter

SAIN GORAU

Lucy Rivers, Sinners Club, Gagglebabble, Theatr Clwyd & The Other Room

ENSEMBLE GORAU

Tiger Bay, Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyd â Cape Town Opera

COREOGRAFFYDD GORAU

Marcos Morau, Tundra, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

ARTIST DAWNS GORAU - MENYW

Anna Pujol, The Light Princess, Ballet Cymru, Catrin Finch a Glan yr Afon - cyd-gynhyrchiad

ARTIST DAWNS GORAU - GWRYW

Ed Myhill, Animatorium, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

CYNHYRCHIAD DAWNS GORAU

Shadow Aspect, Ballet Cymru

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

Wythnos yng Nghymru Fydd, Opra Cymru, Prifysgol Bangor, Pontio, Ensemble Cymru & Young Films - cyd-gynhyrchiad

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG - GWRYW

Richard Lynch, Macbeth, Theatr Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â Cadw a gyda chefnogaeth gan Chapter

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG - MENYW

Caryl Morgan, Yfory, Theatr Bara Caws

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA - GWRYW

Simon Bailey, From the House of the Dead, Opera Cenedlaethol Cymru

CYNHYRCHIAD OPERA GORAU

Le Vin herbé, Opera Cenedlaethol Cymru

PERFFORMIAD GORAU MEWN CYNHYRCHIAD OPERA - MENYW

Natalya Romaniw, Eugene Onegin, Opera Cenedlaethol Cymru

CYNHYRCHIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

Uncle Vanya, Theatr Clwyd & Sheffield Theatre

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG - MENYW

Rosie Sheehy, Uncle Vanya, Theatr Clwyd & Sheffield Theatres

PERFFORMIAD GORAU YN YR IAITH SAESNEG - GWRYW

Sion Daniel Young, Killology, Theatr y Sherman & Royal Court Theatre - cyd-gynhyrchiad

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH SAESNEG

Gary Owen, Killology, Theatr y Sherman & Royal Court Theatre - cyd-gynhyrchiad

DRAMODYDD GORAU YN YR IAITH GYMRAEG

Siôn Eirian, Yfory, Theatr Bara Caws

CYNHYRCHIAD TEITHIOL GORAU (CYMRAEG)

Sieiloc, Rhodri Miles

CYNHYRCHIAD TEITHIOL GORAU (SAESNEG)

How To Win Against History, Àine Flanagan Productions, Seiriol Davies & y Young Vic, cefnogwyd y daith yng Nghymru gan Pontio

Y SIOE ORAU AR GYFER PLANT A PHOBOL IFANC (CYMRAEG)

Mwgsi, Cwmni'r Frân Wen

Y SIOE ORAU AR GYFER PLANT A PHOBOL IFANC (SAESNEG)

Eye of the Storm, Theatr na nÓg mewn cysylltiad â Chanolfan Celfyddydau Taliesin

CYMRU A'R BYD

Daniel Llewelyn-Williams, A Regular Little Houdini

LLWYDDIANT ARBENNIG

Godfrey Evans