Galw am gadw canolfannau hamdden ar agor ag arian y GIG

Sophie Howe

Gallai arian o'r gwasanaeth iechyd gael ei ddefnyddio i gadw canolfannau hamdden ar agor, yn ôl Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

Dywedodd Sophie Howe y byddai'n arbed arian i'r gwasanaeth iechyd yn y tymor hir wrth helpu pobl i gadw'n iach.

Ychwanegodd fod angen cael "sgwrs genedlaethol" ynglŷn ag a oedd angen cynyddu trethi i dalu am wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cafodd swydd Ms Howe ei chreu yn 2015, ac mae ganddi gyfrifoldeb cyfreithiol i roi cyngor ar effaith prosiectau a pholisïau ar genedlaethau'r dyfodol.

'Gwasanaeth salwch'

Wrth siarad ar raglen Good Morning Wales ar BBC Radio Wales ddydd Gwener dywedodd y comisiynydd fod angen i gyrff cyhoeddus fel cynghorau a'r GIG "feddwl mewn ffordd integredig am effaith eu penderfyniadau".

"Rydyn ni wedi bod yn rhoi iechyd yng nghategori'r gwasanaeth iechyd [a] gwariant ysbytai yn rhy hir a dyna ydy'r ochr aciwt, ble mae pethau eisoes wedi mynd o'i le," meddai.

Dywedodd y dylai awdurdodau lleol oedd yn ystyried gwneud toriadau i wasanaethau fel canolfannau hamdden geisio gweld os oedd ffynonellau eraill o gyllid ar gael iddyn nhw.

"Gallai hynny olygu bod y gwasanaeth iechyd yn trosglwyddo rhywfaint o'u cyllideb i gadw'r ganolfan hamdden ar agor achos yn y tymor hir mae hynny'n mynd i arbed cost a galw arnyn nhw pan mae pobl yn sâl a ddim yn cadw'n iach."

Ychwanegodd fod angen ystyried model ariannu newydd "sydd yn ceisio trawsnewid y system i fod yn wasanaeth iechyd a lles, yn hytrach na pharhau i ariannu gwasanaeth salwch gwladol".

Pynciau Cysylltiedig