Carcharu dyn 62 oed am droseddau rhyw hanesyddol

  • Cyhoeddwyd
YsgolFfynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Mae Operation Almond wedi bod yn ymchwilio i gyhuddiadau o gamdriniaeth hanesyddol yn Ysgol Rhydygors a Chartref-Y-Gelli,

Mae dyn 62 oed o Sir Gaerfyrddin wedi cael ei garcharu am saith mlynedd ar ôl i lys ei gael yn euog o 11 o gyhuddiadau hanesyddol o gam-drin rhyw yn erbyn pump o fenywod.

Cafodd Robert David Hughes ei arestio fel rhan o Ymgyrch Almond - sydd ers 2015 wedi bod yn ymchwilio i gyhuddiadau o gamdriniaeth yn Ysgol Rhydygors, Caerfyrddin a Chartref-Y-Gelli, Caerfyrddin, rhwng 1976 a 1990.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod Hughes yn gweithio mewn dau sefydliad addysgol yn siroedd Caerfyrddin a Henffordd rhwng 1979 a 1991.

Ar ôl yr achos, dywedodd y Prif Uwch Arolygydd dros dro, Steve Cockwell o Heddlu Dyfed-Powys ei fod yn gobeithio y bydd y ddedfryd yn rywfaint o gysur i'r dioddefwyr.

"Roedd hwn yn ymchwiliad hir, sy'n rhan o ymchwiliad ehangach sy'n parhau ac roedd yn ymwneud â nifer o asiantaethau.

"Fe gafodd tîm ymchwil arbennig ei sefydlu i sicrhau ymchwiliad trwyadl a hefyd fod yna gefnogaeth yn cael ei roi i'r dioddefwyr drwy gydol y broses."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio fod y canlyniad yn rhoi hyder i bobl eraill sydd wedi dioddef troseddu tebyg i gysylltu â'r heddlu.