Judith Greenhalgh yw prif weithredwr newydd Cyngor Sir Ddinbych

Judith Greenhalgh

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi penodi Judith Greenhalgh yn brif weithredwr newydd yr awdurdod.

Roedd Ms Greenhalgh yn gyn-gyfarwyddwr corfforaethol Cyngor Sir Derby, a hefyd yn gyn-ddirprwy brif weithredwr Gwasanaeth Prawf Manceinion.

Bydd Ms Greenhalgh, sy'n byw ym Manceinion, yn cymryd yr awenau gan Dr Mohammed Mehmet ym mis Ebrill.

Dywedodd arweinydd y cyngor, Hugh Evans: "Rydym yn hynod falch o groesawu rhywun o gystal safon i Sir Ddinbych."

Dywedodd Ms Greenhalgh: "Rwy'n hynod falch o gael cynnig y swydd ac ymuno â Sir Ddinbych. Mae hi'n sir hynod o brydferth ac yn agos iawn at fy nghalon.

"Rwyf wedi aros yn ardal Bryniau Clwyd nifer o weithiau ac rwy'n edrych ymlaen at gael ymuno a chyngor sydd mor flaengar."

Pynciau Cysylltiedig