Gyrrwr bws ar ffôn yn colli ei drwydded yrru gyhoeddus

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Sean Davies wedi colli ei drwydded yrru cyhoeddus ac wedi'i wahardd am flwyddyn.

Mae gyrrwr bws o Fae Colwyn gafodd ei ffilmio yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru teithwyr drwy Wlad Belg wedi colli ei drwydded yrru gyhoeddus ac wedi'i wahardd am flwyddyn.

Fe wnaeth Sean Davies, oedd yn gweithio i gwmni Arvonia, ymddangos o flaen y comisiynydd traffig ddydd Gwener yn Y Trallwng.

Fe wnaeth Mr Davies gyfaddef i ddefnyddio ffôn symudol i edrych ar lwybr y daith i Groatia yn yr haf y llynedd.

Dywedodd ei fod wedi defnyddio ei ffôn yn dilyn ffrae gyda theithiwr oedd yn gwrthod eistedd i lawr.

Y teithiwr dan sylw oedd yr un person wnaeth ffilmio Mr Davies yn defnyddio ei ffôn symudol wrth yrru.

Image copyright William Jones
Image caption Roedd Sean Davies wedi'i ffilmio yn defnyddio ffôn symudol wrth yrru bws cwmni Arvonia drwy Wlad Belg

Mae cyfarwyddwyr cwmni bysiau Arvonia - sydd wedi lleoli yn Llanrug ger Caernarfon - oedd yn y gwrandawiad wedi dweud fod ganddyn nhw ganllawiau ysgrifenedig mewn lle erbyn hyn yn egluro'r rheolau ar ddefnydd o ffonau symudol.

Dywedodd Mr Davies: "Dydw i ddim yn gwadu nad yw'r hyn dwi wedi'i wneud yn wirion, a dwi'n difaru, ond roedd hyn allan o'r cyffredin.

"Dwi fel arfer yn cynllunio teithiau y noson cynt, dwi'n difaru ac yn teimlo embaras am ddod a'r sefyllfa ar y cwmni a'r diwydiant," meddai.

Mae Mr Davies wedi'i wahardd gan gwmni Arvonia.