'Cadwch at apwyntiadau iechyd' wedi trafferthion

apwyntiadau Image copyright Thinkstock

Mae cleifion yn cael eu cynghori i gadw at eu hapwyntiadau meddyg fel arfer, er bod yna rybudd y gallen nhw wynebu oedi yn dilyn trafferthion gyda system gyfrifiadurol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

Doedd ymgynghorwyr, staff ysbyty na meddygon teulu ddim yn gallu cael gafael ar ganlyniadau profion gwaed na Phelydr-X ddydd Mercher wedi i'r system fethu.

Mae cleifion wedi cael gwybod y dylen nhw fynd i'w hapwyntiadau os nad ydyn nhw wedi cael gwybod fel arall.

Dywedodd un meddyg teulu y byddai'n achosi mwy o drafferth i'r meddygfeydd petai cleifion yn ffonio o flaen llaw i siecio.

Image copyright Science Photo Library

"Fy nealltwriaeth i yw bod y rhan fwyaf o apwyntiadau'n mynd yn eu blaen," meddai Rebecca Payne, cadeirydd Goleg Brenhinol y Meddygon Teulu yng Nghymru.

"Mae'n debygol y bydd yna waith wrth gefn i feddygon teulu ddelio ag e.

"Ond oni bai eich bod chi wedi cael gwybod fel arall, rwy'n awgrymu fod pobl yn mynd i'w hapwyntiadau, oherwydd, petai pawb yn ffonio i siecio, fe fyddai'n ormod o bwysau ar y system."

Dywedodd Cymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru eu bod yn deall fod y trafferthion wedi effeithio ar hanner gwasanaethau meddygon teulu.

'Anhrefn

Disgrifiodd un meddyg y sefyllfa fel anhrefn gan ychwanegu: "Alla i wneud dim. Dwi angen y system ar gyfer popeth."

Roedd y ffaith fod y system wedi methu hefyd yn golygu nad oedd staff yn gallu cael gafael ar rifau ffon er mwyn ffonio cleifion i ganslo apwyntiadau.

Dywedodd y Ganolfan Ddiogelwch Seibr Genedlaethol mai trafferthion technegol achosodd y problemau, ac nid ymododiad seibr.

Wnaeth y trafferthion ddim arwain at bryderon am ddiogelwch data, medd adran iechyd a gwasanaethau cymdeithasol Llywodraeth Cymru.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol