Josh Tarling: Cardi 13 oed yn bencampwr seiclo Prydain

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Seren y dyfodol i seiclo Cymru?

Mae bachgen 13 oed o Geredigion wedi ennill pencampwriaeth seiclo traws-gwlad Prydain dan 14 oed.

Daeth Josh Tarling i'r brig yng nghystadleuaeth HSBC National Cyclo-Cross ar Ionawr 14, oedd yn cael ei drefnu gan gorff rheoli'r gamp, British Cycling.

Mae'r disgybl blwyddyn 9 yn Ysgol Uwchradd Aberaeron hefyd yn bencampwr rasio yn erbyn y cloc Prydain dros 25 milltir, dan 14 oed.

Nawr mae Josh, sydd hefyd yn aelod o gynllun datblygu ieuenctid Seiclo Cymru, yn gobeithio ychwanegu at ei fedalau drwy lygadu Her Cylchdaith yr Alban ym mis Ebrill.

Image copyright Josh Tarling
Image caption Josh Tarling cipio'r bencampwriaeth Prydeinig yn Hetton Park

Oriau o ymarfer

"O'dd e'n deimlad gwych", meddai Josh wrth ddisgrifio'r ras seiclo traws-gwlad yn Hetton Park ger Sunderland.

"Do'n i ddim 'di sylweddoli tan y diwedd, yn iawn. Championship cynta fi, yntife, so o'dd e'n rili dda.

Image copyright Josh Tarling
Image caption Josh ar ôl derbyn y fedal fel pencampwr seiclo traws-gwlad Prydain dan 14 oed.

"Attackes i 'da dau neu tri lap i fynd, ac wedyn, o'dd e'n fwdlyd iawn so mae'n rhaid i chi gael eich sgiliau chi lan iddo fe.

"So o'n i'n practisio am oriau ac oriau cyn e, o'n i rili eisiau ennill e, ti'n gwbod. O'dd e di mynd yn iawn, ac enillais i ar y diwedd."

Dechreuodd Josh seiclo yn y lle cyntaf er mwyn cadw cwmni i'w Dad, sydd wedi bod yn seiclo yn ei amser hamdden ers rhai blynyddoedd.

Erbyn hyn, mae Josh yn ymarfer pob dydd heblaw am ddydd Llun.

Pob dydd Mercher, mae ei rieni yn mynd ag e i Gaerfyrddin i ymarfer yn y felodrôm newydd, ac yna i'r Felodrôm Cenedlaethol yng Nghasnewydd bob nos Iau.

Image copyright Josh Tarling
Image caption Crysau sy'n brawf o lwyddiant y disgybl 13 oed o Geredigion

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Josh wedi ennill Taith Ieuenctid Ynys Manaw sawl tro, Taith y Gogledd Ddwyrain, mae'n gyn-bencampwr Cylchdaith Prydain ac mae'n bencampwr yn ei gategori oedran yn rasys hewl, trac a thraws gwlad Cymru.

Ei fwriad ydy ychwanegu at y medalau a'r crysau sydd bellach yn cael eu harddangos mewn ystafell ymarfer yn ei gartref yn Aberaeron.

"Wy'n hoffi'r felodrôm ar y funud", meddai, "a ma' 'da ni rasys mawr yn dod lan fel y Tour of Scotland, a fi'n gobeithio mynd i rheiny, a phethe fel 'na - wel, fi'n gobeithio eniwei."

Image copyright Josh Tarling
Image caption Mae'n ymarfer chwe diwrnod yr wythnos