Cytuno ar QC i ymchwiliad Carl Sargeant

Carl Sargeant
Image caption Cafwyd hyd i Carl Sargeant yn farw fis Tachwedd y llynedd

Mae teulu Carl Sargeant wedi cytuno ar benodiad QC fydd yn arwain ymchwiliad annibynnol i'r modd wnaeth Prif Weinidog Cymru ymdrin â'r broses o roi'r sac i AC Alun a Glannau Dyfrdwy o Lywodraeth Cymru.

Cafwyd hyd i Mr Sargeant yn farw fis Tachwedd y llynedd, bedwar diwrnod ar ôl iddo golli ei job yn y cabinet.

Dywedodd llefarydd ar ran y teulu eu bod yn cytuno y gallai Paul Bowen QC gadeirio'r ymchwiliad.

Fe wnaeth llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru gadarnhau fod Mr Bowen wedi ei benodi.

Image copyright Brick Court Chambers
Image caption Paul Bowen QC fydd yn arwain yr ymchwiliad

"Mae'r teulu yn gobeithio y gallai'r ymchwiliad ddechrau ar unwaith ac mae cyfreithwyr yn ceisio cytuno ar ba feysydd fydd yn rhan o'r ymchwiliad," meddai llefarydd ar ran y tuelu.

Roedd y cyn Ysgrifennydd Cymunedau a Phlant wedi cael ei gyfeirio at ymchwiliad gan Lafur Cymru i ymddygiad amhriodol.

Yna, ym mis Rhagfyr fe gyhoeddodd y Blaid Lafur na fyddan nhw'n ymchwilio i'r honiadau o ymddygiad amhriodol gan Carl Sargeant tuag at fenywod.

Fe wnaeth Mr Jones gyhoeddi y llynedd y byddai ymchwiliad yn cael ei gynnal i farwolaeth Mr Sargeant yn dilyn beirniadaeth a honiadau o fwlio.

Mae yna ymchwiliad arall yn cael ei gynnal hefyd i honiadau fod y Prif Weinidog wedi camarwain y Cynulliad pan ddywedodd nad oedd neb o fewn y llywodraeth wedi cwyno am fwlio.

Mae Mr Jones yn gwadu cyhuddiadau o gamarwain.

Pynciau Cysylltiedig