Dyn 'wedi neidio' ar yrrwr fan Finsbury Park

Darren Osborne

Mae dyn wedi disgrifio wrth lys sut y neidiodd ar gefn gyrrwr fan o Gaerdydd a'i frwydro i'r llawr, wedi iddo yrru cerbyd i ganol torf ger mosg yn Llundain.

Dywedodd Mohammed Geedi, 28 oed, ei fod wedi cael ei fwrw drosodd gan un o ddrychau ochr y cerbyd, a'i fod wedi codi a mynd ar ôl y gyrrwr.

Mae Darren Osborne, 48 oed, wedi ei gyhuddo o yrru cerbyd i ganol addolwyr yn Finsbury Park gan ladd Makram Ali, 51 oed, ac anafu naw arall.

Mae'n gwadu cyhuddiadau o lofruddio a cheisio llofruddio.

'Fan yn rhuthro'

Dywedodd Mr Geedi wrth Lys y Goron Woolwich ei fod wedi gweld a chlywed fan wen yn rhuthro, a sŵn newid gêr wrth iddo gyrraedd Stryd Whadcoat, ychydig wedi hanner nos ar 19 Mehefin y llynedd.

"Roeddwn yn gallu gweld bod un gyrrwr yn y cerbyd. Roedd yn dod tuag aton ni," meddai.

Roedd yr ardal yn brysur gydag addolwyr ar gyfer gweddiau Ramadan ar y pryd, ac roedd y dorf wedi ymgasglu o gwmpas dyn oedd wedi llewygu yn ymyl y ffordd.

Wrth ddisgrifio'r olygfa wedi i'r fan daro, dywedodd Mr Geedi fod pobl "pobl dros y lle i gyd".

Image copyright PA
Image caption Digwyddodd yr ymosodiad honedig ar 19 Mehefin y llynedd

Dywedodd fod y fan wedi stopio ar ôl taro rhwystrau, a bod y gyrrwr wedi rhedeg tuag at y dorf "gyda'i ben i lawr, yn dyrnu, roedd llawer o bobl yn ceisio ei ddal".

Ychwanegodd ei fod yn poeni y gallai fod ag arfau yn ei feddiant, fel yr ymosodwyr yn London Bridge rai wythnosau'n gynharach.

Galwad 999

Clywodd y rheithgor hefyd alwad 999 a wnaed gan Adnan Mohamud wedi i Makram Ali syrthio'n anymwybodol.

Roedd Mr Mohamud i'w glywed yn siarad â'r derbynydd cyn i sŵn dorri ar draws yr alwad, a lleisiau pobl yn gweiddi.

Yn ystod y recordiad, fe ddwedodd y derbynydd "helo" 24 o weithiau dros gyfnod o funudau, cyn i lais ddod yn ôl ar y lein i ddweud fod rhywun "newydd yrru fan fawr dros griw o bobl".

Wrth roi tystiolaeth i'r llys, dywedodd Mr Mohamud na fyddai fyth yn anghofio'r wên oedd ar wyneb y gyrrwr wrth ymosod.

Dywedodd fod y gyrrwr wedi dweud: "Rwyf wedi gwneud fy swydd, gallwch chi fy lladd i nawr. Roedd yn gwenu wrth ddweud hynny."

Mae Mr Osborne yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn, ac mae'r achos yn parhau.