Marwolaeth dyn mewn lifft yn ddamweiniol

Cyran Stewart Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Cyran Stewart yn yr ysbyty bedwar diwrnod wedi'r digwyddiad ym mar Walkabout

Mae rheithgor mewn cwest wedi dod i'r casgliad fod dyn ifanc fu farw mewn lifft yn Abertawe wedi marw'n ddamweiniol.

Bu farw Cyran Stewart o Telford yn Sir Amwythig yn yr ysbyty bedwar diwrnod wedi iddo gael ei ddal mewn lifft ym mar Walkabout yn Abertawe yn 2014.

Clywodd y cwest fod y dyn 20 oed wedi cael ei wasgu gan lwyth o stolion trwm wrth iddo eu symud o'r seler i'r bar ei hun.

Wedi iddo lwytho wyth o'r stolion i mewn i'r lifft, doedd y giât ddiogelwch ddim yn cau, gan arwain at Mr Stewart yn diystyru mecanwaith diogelwch drws mewnol y lifft.

Dywedodd y prif reithor: "Wrth i'r lifft godi, aeth coes un o'r stolion yn sownd ar ymyl y llawr isaf gan achosi i'r dodrefn symud a gwasgu Cyran yn erbyn wal y lifft.

"O ganlyniad i'r anafiadau a gafodd bu farw Cyran yn ddiweddarach yn yr ysbyty ar 28 Chwefror."

Cofnodwyd achos ei farwolaeth fel anafiadau i'w ymennydd o ganlyniad i ddiffyg ocsigen a niwmonia.

Image copyright Google

Clywodd y cwest dystiolaeth gan Richard Morris o'r Gwasanaeth Tân ac Achub a ddywedodd fod y lifft yn "eitha hen ffasiwn".

Dywedodd y crwner na fyddai'n cyflwyno adroddiad i atal marwolaethau yn y dyfodol er bod ganddo bryderon am y meddalwedd oedd wedi'i ddefnyddio i gadw cofnod o waith cynnal a chadw ar y lifft.

Wedi'r cwest dywedodd mam Cyran Stewart, Elizabeth Galbraith nad oedd yn fodlon gyda chanlyniad y cwest.

Dywedodd: "Ni fuodd Cyran farw mewn damwain na ellid fod wedi rhagweld, ond mewn digwyddiad tebyg i sawl un arall oedd wedi digwydd o'r blaen ac un yr wyf yn credu fod rheolwyr yn ymwybodol ohonynt.

"Petaen nhw wedi gweithredu'n gynt rwyf o'r farn y gallen nhw fod wedi cymryd camau fyddai wedi atal fy mab rhag bod yn y sefyllfa yna yn y lle cyntaf.

"Wedi marwolaeth fy mab mae camau wedi'u cymryd. Bydd hynny'n atal mwy o farwolaethau ond ni fydd yn dod â Cyran yn ôl."

Pynciau Cysylltiedig