Dirwy o £100 am beidio ailgylchu yn Rhondda Cynon Taf?

ailgylchu

Fe allai pobl gael dirwy o £100 os na fyddan nhw'n ailgylchu sbwriel yn y ffordd gywir, a hynny fel rhan o gynllun i leihau gwastraff yn Rhondda Cynon Taf.

Mae adroddiad gan y cyngor yn dweud fod rhai trigolion yn dal i wrthod ailgylchu, a bod 35,000 tunnell o sbwriel yn cael ei yrru i safleoedd tirlenwi neu i'w losgi y llynedd.

O dan gynlluniau newydd, fe allai pobl sy'n defnyddio bagiau plastig du gael eu cyfyngu i ddau fag bob pythefnos yn hytrach na phedwar.

Ni fydd eraill â'r hawl i gael gwared ar unrhyw beth sydd ddim yn ffitio mewn bin pwrpasol.

Dywedodd y cyngor, a wnaeth ailgylchu 64% o'i wastraff yn 2016-17 bod angen y newid os ydyn nhw am gwrdd â tharged nesaf Llywodraeth Cymru o ailgylchu 70% o wastraff erbyn 2024-25, ac felly osgoi dirwy i'r awdurdod.

Ychwanegodd y cyngor fod awdurdodau eraill wedi symud tuag at gasglu biniau sbwriel bob tair neu bedair wythnos.

Mae hynny'n cynnwys Cyngor Conwy a ddewisodd newid i wagio biniau unwaith y mis.

Dywedodd Cyngor RCT y byddai'r rheolau'n cael eu llacio dros y Nadolig i ganiatáu pedwar bag du yn Rhondda ac un bag o "wastraff ychwanegol" i'r biniau yn ardaloedd Cynon a Thaf.

Byddai dirwyo trigolion bob tro yn "ddewis olaf", medd y cyngor.

Os bydd y cyngor yn cymeradwyo'r newidiadau, fe fyddan nhw'n dod i rym ar 1 Ebrill eleni.

Straeon perthnasol