Rhodri Morgan a Gwenllian ymysg enwau llongau patrôl newydd

  • Cyhoeddwyd
FPV Rhodri MorganFfynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llywodraeth am i'r llongau newydd, gan gynnwys yr FPV Rhodri Morgan, warchod moroedd Cymru

Mae llongau newydd fydd yn cael eu defnyddio i oruchwylio moroedd Cymru wedi eu henwi ar ôl ffigyrau gwleidyddol amlwg a phobl hanesyddol.

Ymhlith yr enwau mae Rhodri Morgan, cyn-brif weinidog Cymru a fu farw'r llynedd, a Gwenllian, merch Llywelyn Ein Llyw Olaf.

Bydd y llongau newydd yn cael eu hadeiladu yng Nghymru, ac fe fydd baner newydd adran gorfodi morol y llywodraeth yn cael ei ddadorchuddio gan Ysgrifennydd yr Amgylchedd, Lesley Griffiths yn ystod y dydd.

Gwaith y llongau yw sicrhau nad yw pysgota anghyfreithlon yn digwydd ym moroedd Cymru, a gwarchod y diwydiant pysgota.

Mae disgwyl i'r FPV Rhodri Morgan a'r FPV Lady Megan, y ddau longh patrôl mwyaf, fod yn barod i'w defnyddio erbyn diwedd yr hydref.

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Lady Megan fydd enw un o'r cychod mwyaf, ar ôl yr AS benywaidd cyntaf mewn etholaeth yng Nghymru

Dywedodd Lesley Griffiths: "Bydd y cychod patrôl newydd yn ein galluogi i barhau i orfodi cyfreithiau pysgodfeydd a morol yn effeithiol ym moroedd Cymru ac yn ein helpu i ysgwyddo'n hymrwymiad i reoli'n stociau pysgod yn gynaliadwy.

"Byddan nhw'n ein helpu i ddiogelu diwydiant pysgota Cymru a'n cymunedau arfordirol yn y blynyddoedd i ddod."

Enwau'r llongau newydd yw:

  • Rhodri Morgan: Y cyn-brif weinidog;
  • Gwenllian: Merch Llywelyn ap Gruffydd;
  • Lady Megan: Ar ôl Megan Lloyd George, yr AS benywaidd cyntaf mewn etholaeth yng Nghymru;
  • Siwan: Gwraig Llywelyn Fawr;
  • Catrin: Merch Owain Glyndŵr.