Annog cwmni teledu lleol i beidio torri swyddi a rhaglenni

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BayTV
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Bay TV lansio yng Ngorffennaf 2016 ac mae'n cyflogi naw o staff llawrydd

Mae perchnogion newydd gorsaf deledu leol yn Abertawe yn cael eu hannog i beidio â thorri swyddi na chwtogi rhaglenni'r sianel.

Mae Cadeirydd Pwyllgor Cyfathrebu'r Cynulliad, Bethan Jenkins AC, wedi galw ar berchnogion newydd Bay TV i "gydymffurfio" gydag ymrwymiadau trwyddedig sy'n golygu bod rhaid iddyn nhw ddangos o leiaf 20 awr o raglenni newydd yr wythnos.

Fe wnaeth gweithredwr mwyaf y DU o ran sianeli teledu lleol, 'Thats TV' brynu sianel Abertawe gan y cyn-berchnogion yn Rhagfyr 2017.

Mae'r BBC yn deall fod 'Thats TV' eisoes wedi gofyn i Ofcom i leihau'r nifer o oriau gofynnol o raglenni lleol sydd raid cael eu cynhyrchu yn Abertawe.

Cynyddu oriau?

Yn ôl y cytundeb trwyddedig presennol, mae'r rheoleiddiwr yn disgwyl i Bay TV ddarparu 20 awr o raglenni lleol pob wythnos, ac mae disgwyl i'r oriau gynyddu i 25 awr yr wythnos yn y drydedd flwyddyn o ddarlledu.

Nid yw That's TV wedi ymateb i gais am sylw.

Mae Ms Jenkins yn galw ar y perchnogion newydd i barhau gyda'u hymrwymiad sy'n bodoli ar hyn o bryd o ran rhaglenni.

Dywedodd: "Os ydych chi'n cael cwmni mawr i brynu'r cwmnïau teledu lleol mae rhaid i ni sicrhau fod gorfodaeth i ddarparu newyddion lleol a rhaglenni o ddiddordeb lleol, a'i fod yn aros ar yr un lefel sy'n bodoli ar hyn o bryd.

"Dydyn ni ddim eisiau gweld diddymu hynny i gyd."

Fe wnaeth Bay TV lansio yng Ngorffennaf 2016 ac mae'n cyflogi naw o staff llawrydd. Maen nhw'n gweithredu o stiwdios sy'n berchen i Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng nghanol Abertawe.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Bethan Jenkins yn galw ar y perchnogion newydd i barhau gyda'i hymrwymiad

Mae Abertawe yn un o dri lle yng Nghymru sydd wedi derbyn gorsaf deledu leol fel rhan o drefn newydd gafodd ei lansio gan gyn Weinidog Diwylliant y DU ar y pryd, Jeremy Hunt.

Made Tv sy'n gyfrifol am orsafoedd Yr Wyddgrug a Chaerdydd.

Ychwanegodd Ms Jenkins fod angen i'r sianel yn Abertawe fod yn "gynaliadwy" a dylai'r perchnogion presennol "gydymffurfio gyda rhwymedigaeth y sector cyhoeddus o fewn y cytundeb gyda Ofcom, fel y gallan nhw ddarparu newyddion lleol, dyna oedd y rheswm i sefydlu teledu lleol, er mwyn i ni gynrychioli'r cymunedau yn well.

Mae pob sianel leol yn derbyn tair blynedd o gyllid o'r drwydded deledu ar ôl ei sefydlu, o ganlyniad mae rhaid iddyn nhw wneud eu deunydd newyddion ar gael i'r BBC.

Trafferthion

Mae Made in Cardiff bellach wedi dechrau ei bedwaredd flwyddyn ac wedi cwtogi eu staff gan symleiddio'r amserlen ers i gyllid y drwydded deledu ddod i ben.

Gwrthododd Made TV wneud unrhyw sylw.

Unwaith bydd arian gan y BBC yn dod i ben, bydd rhaid i'r sianeli ddibynnu ar arian drwy hysbysebion.

Dywedodd Dr Jamie Medhurst o adran ffilm a theledu Prifysgol Aberystwyth fod sianeli teledu lleol yn wynebu trafferthion

"Mae teledu lleol yn ddiwydiant sy'n ei gweld hi'n anodd ar hyn o bryd am nifer o resymau. "

"Mae arian da o hysbysebion yn dibynnu ar niferoedd y gynulleidfa, er mwyn i chi werthu'r niferoedd i gwmnïau hysbysebu.

"Pan nad yw'r cynulleidfaoedd yno, mae'n anodd iawn gweld sut allan sianeli teledu lleol oroesi yn y ffurf bresennol.