Prisiau tai Cymru yn cynyddu'n gynt na gweddill y DU

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, surfleader/Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Sir Benfro a welodd y cynnydd mwyaf mewn prisiau tai

Fe gododd prisiau tai yng Nghymru 3.3% yn 2017 ac mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos fod prisiau tai ar gyfartaledd yn Nghymru yn cynyddu'n gynt na gweddill y DU.

Mae ffigyrau gan Gymdeithas Adeiladu y Principality yn dangos bod pris tŷ ar gyfartaledd yng Nghymru bellach yn £179,855.

Sir Benfro sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf. Mae prisiau tai rhwng Rhagfyr 2016 a diwedd 2017 wedi codi 8.1%.

Roedd y gostyngiad mwyaf yn Wrecsam wrth i brisiau tai ar gyfartaledd ostwng 2.1%.

Yn naw mis cyntaf 2017 roedd prisiau tai yn Sir Fynwy wedi gostwng, ond yn nhri mis olaf 2017 fe gododd prisiau tai yno.

Prinder tai, cyflogaeth uchel

Yn ôl Tom Denman, prif swyddog ariannol Cymdeithas Adeiladu y Principality, adeiladu cynyddol yn y de ddwyrain sy'n bennaf cyfrifol am y cynnydd.

"Mae adeiladau newydd mewn ardaloedd yng Nghasnewydd wedi arwain at godi prisiau tai yn uwch na'r cyfartaledd," meddai.

"Mae prinder tai, cyflogaeth uchel a chyfraddau llog isel hefyd wedi cyfrannu at y twf."

Ychwanegodd Mr Denman ei fod yn rhagweld y bydd prisiau tai yn parhau i godi yn raddol yn 2018.

Er bod prisiau tai mewn rhai ardaloedd wedi codi yn nhri mis diwethaf 2017, ychwanegodd Cymdeithas Adeiladu y Principality fod y farchnad dai wedi arafu mewn rhai mannau oherwydd y cynnydd mewn cyfraddau llog.

Credir hefyd bod y rheolau newydd ynglyn â'r dreth stamp wedi cael effaith ar y rhai sy'n prynu am y tro cyntaf.

Ni fydd pobl sy'n prynu tŷ sy'n werth llai na £180,000 yng Nghymru yn talu unrhyw dreth pan fydd fersiwn Cymru o'r dreth stamp yn cael ei chyflwyno ym mis Ebrill.

Dechreuodd y Principality gynhyrchu eu mynegai prisiau tai chwarterol y llynedd. Maent yn cael gwybodaeth gan y Gofrestrfa Tir sy'n cofnodi pob gwerthiant tŷ ar gyfer cynhyrchu mynegai i Gymru gyfan.

Dangosodd ffigyrau gan y Nationwide yn gynharach y mis hwn bod prisiau tai wedi codi 2.6% yn 2017.

Yr wythnos ddiwethaf nododd Halifax fod prisiau tai ar draws y DU wedi codi 2.7% yn 2017, hynny o'i gymharu â 6.5% yn 2016.

Ond roedd y ffigyrau hefyd yn dangos bod prisiau tai yng Nghymru a dwyrain canolbarth Lloegr wedi codi yn gynt nac unman arall yn y DU.

Mae ffigyrau chwyddiant Banc Lloegr yn dangos fod pris tŷ yng Nghymru yn costio ar gyfartaledd £162,973 yn 2007 ond erbyn 2016 roedd y pris hwnnw wedi codi i £207,460.